Ubezpieczenia dla pszczelarzy

1 czerwca 2023
Kategorie: Aktualności, Ubezpieczenia
post-image

Pszczoły i inne owady zapylające spełniają bardzo ważną rolę w ekosystemie. Pszczoły odpowiadają za zapylanie roślin. Dzięki nim tylko w Europie zapylanych jest ponad 4 tys. odmian warzyw.

Zagrożenia dla pszczół

Ostatnie lata pokazują niestety, że pszczół jest coraz mniej. W znacznym stopniu przyczyniają się do tego, m.in. stosowane w rolnictwie toksyczne pestycydy, choroby oraz zachodzące zmiany klimatyczne. Już dzisiaj są na świecie kraje, np. Chiny, w których z powodu braku pszczół kwiaty zapylane są ręcznie.

Dodatkowo zmiany klimatu oraz intensywna produkcja rolnicza nie wpływają korzystnie na liczebność pszczół na świecie. Ograniczanie miododajnych upraw, chemizacja rolnictwa, może powodować masowe padnięcia tych jakże pożytecznych owadów. Używanie  pestycydów wpływa negatywnie na zdrowie owadów, a w niesprzyjających warunkach może doprowadzić nawet do całkowitego wyniszczenia rodziny pszczelej.

Ochrona  pszczół

Dlatego tak ważnym aspektem staje się ochrona tych pożytecznych owadów. W tym celu podejmowane są różnorodne aktywności, zakładane są małe pasieki na dachach biurowców czy centrów handlowych. Pokazują one, jak każdy z nas może praktycznie przyczynić się do ratowania dzikich pszczół oraz przybliżają pszczelarstwo dzieciom i dorosłym.

Poza edukacją prowadzi się także nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów dla pszczół, ustawia tzw. hotele dla dzikich pszczół na terenach publicznych lub w sadach.

Wszystkie te aktywności mają za zadanie zwiększyć liczebność pszczół oraz uświadomić społeczeństwo o ich  bardzo korzystnym oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz bioróżnorodność. Podobno Albert Einstein powiedział: kiedy z powierzchni ziemi znikną pszczoły, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia …”. W obecnych czasach trzeba bardzo dbać o stan i liczebność rodzin pszczelich, bo bez ich działania z powierzchni Ziemi zniknie co najmniej sto tysięcy gatunków roślin.

Ubezpieczenia dedykowane dla pszczelarzy

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pszczelarzy, oferuje kompleksową dla nich ochronę ubezpieczeniową. W ramach Pakietu „Bezpieczna Zagroda” możliwe jest ubezpieczenie uli oraz rodzin pszczelich, pracowni pszczelarskich wraz z ich wyposażeniem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem gospodarki pasiecznej.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek wystąpienia zdarzeń losowych takich jak: pożar, deszcz nawalny, grad, lawina, osuwanie się ziemi, silny wiatr, uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego czy wybuch. Ponadto może zostać rozszerzona o szkody powstałe w wyniku kradzieży lub dewastacji (w tym wyrządzonej przez dzikie zwierzęta).

Bardzo ważnym elementem jest także ubezpieczenie rodzin pszczelich od padnięcia w wyniku zatrucia środkami ochrony roślin stosowanymi do opryskiwania upraw polowych, sadów oraz lasów.

Należy podkreślić, że przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno pasieki stacjonarne jak i wędrowne, czyli wywożone na sezonowe pożytki. Dopełnieniem oferty jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pasieki. Tego typu ochrona jest szczególnie istotna w przypadku dużych, profesjonalnie prowadzonych pasiek, a także tych położonych na terenach miejskich lub w innych miejscach, w których zachodzi styczność pszczół z ludźmi.

Kilka słów o Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

TUW „TUW” jest pierwszym zakładem ubezpieczeń, który w powojennej rzeczywistości rozpoczął działalność w formule wzajemnościowej. TUW „TUW” proponuje szeroką i różnorodną ofertę ubezpieczeniową, kierowaną zarówno do rolników indywidualnych oraz ich rodzin, jak i dużych producentów rolnych oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Dlatego celem TUW „TUW” jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa swoim Członkom poprzez dostarczenie ochrony na zasadzie wzajemności ubezpieczeniowej.

Nasze Towarzystwo, oparte na wzajemności ubezpieczeniowej, również aktywnie włączyło się w działania związane z ochroną pszczół i innych owadów zapylających przekazując producentom rolnym, do każdej zawartej umowy ubezpieczenia upraw rolnych, torebkę nasion roślin miododajnych, które rozkwitając pomogą wzmacniać pszczele rodziny w naszym otoczeniu.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza do swoich jednostek terenowych i agentów na terenie całego kraju. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej
TUW „TUW”:  www.tuw.pl.

 

„Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13“

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum