Ochrona prawna

Ochrona prawna

Oferujemy ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia refundację kosztów prawnej reprezentacji podmiotu prowadzącego działalność w postępowaniu sądowym prowadzonym przed polskimi sądami powszechnymi, w którym przedsiębiorca jest pozwanym, obwinionym lub oskarżonym oraz  w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed organami polskiej administracji rządowej lub samorządowej, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte przez Ubezpieczonego, o ile przyczyna wszczęcia postępowania powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej refundowane są koszty i opłaty sądowe (łącznie z należnościami świadków i biegłych), koszty i opłaty w postępowaniu administracyjnym (łącznie z należnościami świadków i biegłych) oraz koszty wynagrodzenia jednego pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj