NNW

Ubezpieczamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas pracy oraz w drodze do lub/i z pracy na terenie całego kraju. Ubezpieczenie obejmuje śmierć, uszczerbek, zawał serca i udar mózgu w wyniku wypadku, zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych oraz zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów w związku z zaistniałym wypadkiem.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj