Ochrona prawna

Ochrona prawna

Oferujemy ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia refundację kosztów prawnej reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowym prowadzonym przed polskimi sądami powszechnymi, w których Ubezpieczony jest pozwanym, obwinionym lub oskarżonym oraz w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przed organami polskiej administracji rządowej lub samorządowej, jeżeli postępowanie nie zostało wszczęte przez Ubezpieczonego, o ile przyczyna wszczęcia postępowania powstała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej refundowane są koszty i opłaty sądowe (łącznie z należnościami świadków i biegłych), koszty i opłaty w postępowaniu administracyjnym (łącznie z należnościami świadków i biegłych) oraz koszty wynagrodzenia jednego pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj