Partnerzy

Amice

AMICE For Mutual Benefits

TUW „TUW” jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie.

Karta Dużej Rodziny

TUW „TUW” jest partnerem w programie Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny

TUW „TUW” jest partnerem w programie Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny ma na celu pomoc rodzinom mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wymierny sposób przyczyniając się do materialnego i finansowego wsparcia.

Dzięki współpracy rządu, firm i instytucji rodziny wielodzietne są uprawnione do korzystania ze zniżek, ulg oraz rabatów przygotowanych specjalnie dla nich.

TUW „TUW” jako Partner programu oferuje wielodzietnym rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, zniżki w wysokości 10%, w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gospodarstw rolnych, następstw nieszczęśliwych wypadków i zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych dla pojazdów należących do rodziny.

Więcej informacji dotyczących udziału Towarzystwa w programie uzyskasz w naszych jednostkach terenowych oraz u naszych agentów ubezpieczeniowych.

EURESA

TUW „TUW” jest członkiem Europejskiego Zgromadzenia Ubezpieczycieli Ekonomii Społecznej EURESA