Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe TUW „TUW” oferujemy wszystkim przedsiębiorcom bez względu na skalę prowadzonej działalności, którzy realizują kontrakty na świadczenie usług lub dostaw, wymagające złożenia finansowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych. Korzystając z gwarancji potwierdzisz swoją wiarygodność w biznesie oraz zdolność do realizacji kontraktów. W sposób optymalny wykorzystasz posiadane zasoby, dzięki czemu skupisz się na tym co najważniejsze – NA ROZWOJU BIZNESU.

 

 

Oferta TUW „TUW” obejmuje cztery rodzaje gwarancji, zabezpieczające wszystkie etapy procesu inwestycyjnego:

 • gwarancja zapłaty wadiumstanowi jedną z możliwych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym i zabezpiecza roszczenia inwestora na etapie przetargu

 

 • gwarancja należytego wykonania kontraktu stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń inwestora (zamawiającego) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • gwarancja usunięcia wad i usterek stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń inwestora (zamawiającego) z tytułu udzielonej przez wykonawcę umowy rękojmi i/lub gwarancji jakości;

 

 • gwarancja zwrotu zaliczki – stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń inwestora (zamawiającego) z tytułu braku spłaty zaliczki udzielonej wykonawcy na realizację umowy.

Co zyskasz?

Poprawę płynności

wolne środki pieniężne przeznaczysz na prowadzenie bieżącej działalności.

Szybszy rozwój

zyskasz możliwość uczestniczenia w większej ilości postępowań przetargowych w jednym czasie.

Wiarygodność w biznesie

zwiększysz swoje szanse na rozwój i poprawisz konkurencyjność.

Bezpieczeństwo

wyeliminujesz ryzyko utraty kaucji w razie niewypłacalności inwestora.

Efektywność działania

efektywniej wykorzystasz dostępne zasoby w postaci wolnej linii kredytowej oraz posiadanych środków pieniężnych.

Sprawność działania

naszym Klientom oferujemy współpracę w ramach umowy generalnej z odnawialnym limitem gwarancyjnym, dzięki czemu formalności związane z udzieleniem gwarancji ograniczamy do niezbędnego minimum, a wnioski realizujemy w krótkim czasie.

Zapraszamy do kontaktu: gwarancje@tuw.pl

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj