Skuteczne zwalczanie chwastów w użytkach zielonych

21 marca 2023
Kategorie: Produkcja roślinna
post-image

Chwasty mogą być realnym problemem na użytkach zielonych, zwłaszcza tych niedawno założonych (np. w pierwszym roku) albo na terenach zdegenerowanych, które zostały podsiane w celu eliminacji niepożądanej konkurencji w postaci chwastów. Kiedy jednak nowy odrost i koszenie nie wystarczają, w ostateczności warto sięgnąć po herbicydy.

 

Chwasty pozostawione bez kontroli często wygrywają konkurencję o siedlisko Te, które porastają użytki zielone, skutecznie zagłuszają rośliny preferowane na łąkach i pastwiskach, skracają czas użytkowania porostu oraz go degradują.

Ochrona użytków rolnych jest o tyle ważna, że pastwiska i łąki są cennym źródłem pokarmu dla zwierząt gospodarskich skarmianych czy to na ich terenie czy to w oborze, a także są surowcem do produkcji pasz.

To jaką wartość paszową ma dany użytek mają wpływ takie czynniki jak:

 • skład botaniczny runi i udział gatunków w niej występujących,
 • sposób użytkowania,
 • nawożenie,
 • termin zbioru,
 • wykonane zabiegi pielęgnacyjne.

Chemia jako sprzymierzeniec w walce z chwastami na użytkach zielonych

Portfolio środków przeznaczonych do zwalczania chwastów na użytkach zielonych od lat się nie zmienia. Do wyboru rolnicy mają trzy herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych: Fernando Forte 300 EC, Starane 250 EC i Starane 333 EC. To także 11 herbicydów na bazie glifosatu pomocnych przy rekultywacji użytków zielonych metodą pełnego odsiewu. Działają one w sposób nieselektywny i niszczą starą darń oraz chwasty i umożliwiają zakładanie użytków zielonych na nowo.

Zanim jednak sięgniesz po tego typu arsenał postaw na agrotechnikę, a więc częste koszenie, wykaszanie niedojadów, a także na pozbycie się niepożądanych kep sitów i śmiałka darniowego. Jeżeli okaże się, że to za mało można sięgnąć po środki chemiczne, ale tych zwalczających jedynie chwasty uporczywe. Niemniej jednak, należy pamiętać, że tego typu odchwaszczanie to zawsze uzupełnienie zabiegów uprawowych.

Zdecydowanie łatwiej zwalczać chwasty na użytkach z trawami pastewnymi niż w tych z koniczynami.

Fernando Forte 300 EC – kiedy i jak stosować?

Fernando Forte 300 EC to środek dwuskładnikowy (zawiera : fluroksypyr i trichlopyr) przeznaczony do stosowania wiosną w początkowej fazie wegetacji, czyli okresie intensywnego wzrostu traw i chwastów. Maksymalna dawka jednorazowego stosowania to 2 l/ha, ale zalecana się stosować dawkę od 1 do 2 l/ha.

Środek zwalcza takie chwasty jak: babka lancetowata (do 8 liści), gwiazdnica pospolita, krwawnik pospolity, mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna, szczaw zwyczajny; chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny; chwasty średnio odporne: jaskier rozłogowy.

O czym warto pamiętać przed zastosowaniem środka?

 • Jeśli ruń została skoszona lub wypasana zwierzętami, należy odczekać 2–3 tygodnie do czasu jej odrośnięcia, nie później jednak niż do osiągnięcia przez trawy wysokości 25 cm.
 • Nie należy bronować i wałować runi do 10 dni przed zabiegiem oraz 7 dni po zabiegu.
 • Nie można kosić runi przez okres 4 tygodni po zabiegu dla zapewnienia maksymalnego efektu chwastobójczego.
 • Opryskiwać tym środkiem można tylko te użytki zielone, na których rośliny bobowate (motylkowe) nie stanowią zamierzonego składnika runi.
 • Ewentualny wysiew traw, roślin motylkowych oraz mieszanek traw z roślinami motylkowymi, wykonać po 6 tygodniach od zabiegu.
 • Bobowate są bardzo wrażliwe na ten środek.
 • Środka nie stosować na użytkach zielonych w roku, w którym zostały wysiane lub założone. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
 • Nie stosować w tym samym miejscu innych herbicydów na bazie trichlopyru, jeżeli dawka łącznej substancji czynnej przekracza 480 g/ha.
 • Zwierzęta pastwiskowe, w tym bydło mleczne, można wpuścić na taki użytek dopiero po 7 dniach od wykonania zabiegu.
 • Na stanowiskach z chwastami uciążliwymi zwierzęta można wypasać dopiero po ich całkowitej eliminacji.

Starane 250 EC – kiedy i jak stosować?

Starane 250 EC sprawdzi się na wiosnę już po rozpoczęciu wegetacji lub wczesną jesienią (najpóźniej w połowie września), kiedy chwasty mają wysokość 8–10 cm i wytworzą co najmniej 3–4 liście.

Zaleca się wykonanie maksymalne jednego zabiegu przy maksymalnej dawce 0,8 l/ha. Środek zwalcza takie chwasty jak: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarł szorstki, tobołki polne; chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, samosiewy rzepaku i stulicha psia; chwasty średnio odporne: mak polny, mniszek pospolity, przetacznik bluszczykatowy, szczaw zwyczajny; chwasty odporne: ostrożeń polny.

O czym warto pamiętać przed zastosowaniem środka?

 • Do 7 dni po zabiegu nie wpuszczać na pastwiska zwierząt gospodarskich.
 • W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.

Starane 333 EC – kiedy i jak stosować?

Stosowany do odchwaszczania użytków zielonych i traw nasiennych od marca do czerwca od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka. Oprysk zaleca się wykonać od marca do czerwca, ale od fazy 3 liści do fazy drugiego kolanka.

Substancja czynną Starane 333 EC jest fluroksypyr. Od poprzednika różni się też chwastami wrażliwymi na środek.

Maksymalna zalecana dawka podczas jednorazowego stosowania wynosi 0,54 l/ha.

Środek zwalcza takie chwasty jak: bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawie. Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, powój polny, rdest ziemnowodny, rogownica skupiona, samosiewy ziemniaka, zwrotnica zwierciadło Wenery. Chwasty odporne: przetacznik perski, dymnica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, psianka czarna.

O czym warto pamiętać przed zastosowaniem środka?

 • Przestrzeganie 7-dniowej prewencji po wykonaniu oprysku dla wprowadzeniu na pastwiska zwierząt gospodarskich oraz karencji dla pasz (czyli karmić zielonką lub wypasać można po 7 dniach od zabiegu).

Kiedy wykonać podsiew użytków zielonych?

Aby zagwarantować sobie efektywność podsiewu należy unikać popełniania nawet tych drobnych błędów, o które nietrudno. Dlatego termin takiego zabiegu i wiedza czego unikać jest szczególnie cenna.

Wiosenne podsiewy są zalecane zwłaszcza tam, gdzie w krajobrazie i strukturze gospodarstw dominują gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka, czyli np. w rejonie południowo-wschodniej Polski.

Ma to szczególne znaczenie na terenach takich jak:

 • siedliska okresowo posuszne i suche,
 • gleby torfowo-murszowe (optymalny termin: ostatnia dekadzie maja),
 • gleby mineralne (optymalny termin: czas siewu zbóż jarych).,
 • siedliska wilgotne (optymalny termin: pierwsza dekada maja albo po zbiorze pierwszego pokosu lub po pierwszym wypasie),
 • siedliska mokre (optymalny termin: po sprzęcie pierwszego pokosu).

Jakich błędów nie wybaczają użytki zielone po ich podsiewie?

Nie należy stosować azotu, a dawki pozostałych składników ograniczyć do minimum przy podsiewie bezpośrednim.

Stosowanie normy wysiewu w dawce jak do pełnego odsiewu. Zalecana norma wynosi 50–60% dawki pełnego odsiewu).

Nie wysiewa się mieszanek traw z motylkowymi zbyt głęboko.

Optymalną głębokością na podsiew jest 1,5 cm (nieco płycej na lepszych glebach i maksymalnie 2 cm na lżejszych). Trzeba wiedzieć, że wiele gatunków traw lepiej wschodzi z powierzchni gleby niż z głębokości 3 cm.

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum