Przetwórcy mogą dostać dotacje na rozwój. Nawet 100 tys. euro rocznie

30 grudnia 2022
Kategorie: Ekonomia
post-image

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” to Działanie 9 realizowane w ramach PROW 2014-2020. Nabór wniosków trwał  do 30 grudnia 2022 r. Kto i na jakich warunkach może otrzymać wsparcie?

Kto otrzyma wsparcie, a komu nie będzie przysługiwało dofinansowanie w ramach Działania 9?

O dofinansowanie w ramach „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” mogą się ubiegać:

 • nowe grupy producentów rolnych, które zostały uznane 1 grudnia 2021 r. i składają się z osób fizycznych, prowadzących działalność, jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych,
 • organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Z kolei takiego wsparcia nie otrzymają producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz producenci owoców i warzyw.

Dotacje dla grup producentów będą wypłacane przez 5 lat.

Pieniądze z programu przeznaczonego na wsparcie przy „Tworzeniu grup producentów i organizacji producentów” będą wypłacane przez 5 lat po tym, jak grupa producentów rolnych lub organizacji producentów zostanie uznana. Wysokość wypłacanej kwoty będzie malała wraz z upływem lat, czyli wyniesie:

 • w I roku – 10%,
 • w II roku – 9%,
 • w III roku – 8%,
 • w IV roku – 7%,
 • w V roku – 6%.

Podany wskaźnik procentowy jest procentem od rocznego, udokumentowanego przychodu netto wnioskodawcy. Maksymalna stawka, jaka może zostać wypłacona w każdym roku trwającego 5 lat działania, wynosi 100 tys. euro.

Gdzie i w jaki sposób można było złożyć wniosek o wsparcie?

Wnioski o wsparcie w ramach „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów” zainteresowani wsparciem beneficjenci mogli składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioskodawcy mogli składać wnioski poprzez:

 • elektroniczną platformę ePUAP,
 • placówkę Poczty Polskiej.

W jakiej kolejności będą przyznawane dotacje na rozwój grup producentów?

Kolejność wypłaty wsparcia będzie ustalana na podstawie kryteriów wyboru. Po przeprowadzeniu analizy i ocenie zostaną przyznane punkty od 1-3.

Poza trzystopniową skalą punktową, która będzie wyznacznikiem kolejności, o miejscu w kolejce do wypłaty pieniędzy decydowały będą:

 • liczba członków w grupie, w sytuacji, gdy w kilku grupach wystąpi taka sama liczba punktów,
 • data wydania decyzji o uznaniu z pierwszeństwem dla grupy wcześniej uznanej, w sytuacji, gdy nie tylko liczba punktów, ale również członków w grupach będzie jednakowa,
 • siedziba grupy, co oznacza, że pieniądze jako pierwsza otrzyma grupa mająca swoją siedzibę w powiecie o większym rozdrobnieniu agrarnym, w sytuacji, gdy wystąpiła taka sama liczba punktów i członków w grupie.

4 kroki do uzyskania wsparcia z ARiMR

Grupa producentów rolnych/organizacja producentów chcąca otrzymać uznanie w ARiMR powinna:

 1. uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – Rejestrze Przedsiębiorców,
 2. złożyć wniosek o uznanie za grupę producentów rolnych/organizację producentów do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego dla siedziby podmiotu wraz z planem biznesowym,
 3. zrealizować plan biznesowy od daty uznania,
 4. po przyznaniu uznania złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania w pierwszym lub drugim terminie naboru wniosków po dniu uznania do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pieniądze są wypłacane w formie rocznych płatności. Wnioskodawca powinien dopełnić formalności w ciągu 60 dni od sfinalizowania każdego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności. Beneficjent musi pamiętać, że niedotrzymanie terminu przekazania wniosku i złożenie go do 3 miesięcy od terminu końcowego, skutkuje obniżeniem wypłacanej kwoty o 0,1% za każdy dzień zwłoki.

W terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zostaje wystawiona decyzja o wypłacie pomocy. Każda wypłata jest realizowana w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu płatności została uznana za ostateczną. Wnioskodawca, który nie dokona złożenia dokumentów o przyznanie funduszy za dany okres prowadzenia działalności, w kolejnych latach będzie musiał odstąpić od ubiegania się o płatność za pominięty okres. Piąta płatność nie zostanie wykonana, dopóki ARiMR nie zatwierdzi zrealizowanego planu biznesowego, jeśli założenia przewidziane w dokumencie nie były sfinalizowane, nie dojdzie do wypłaty funduszy za 5 rok.

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum