Nowe stawki opłat za świadectwa zdrowia dla zwierząt

30 grudnia 2022
Kategorie: Produkcja zwierzęca
post-image

W sierpniu 2022 roku  zmieniły się zasady naliczania opłat za świadectwa zdrowia zwierząt. Według nowych zasad, za kontrolę zwierząt hodowlanych przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczania ich na rynku krajowym, oblicza się na podstawie czasu pracy lekarza weterynarii poświęconego na kontrolę, a nie jak dotychczas za ilość skontrolowanych zwierząt. Jak obecnie naliczane są opłaty za świadectwa zdrowia dla zwierząt?

Ile obecnie musi zapłacić rolnik za świadectwo zdrowia dla swoich zwierząt?

Od 11 sierpnia 2022 r. wzrosły stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, a wysokość podwyżek szczególnie odczuli hodowcy świń. Wszystko przez zmianę zasad naliczania opłat za kontrolę weterynaryjną urzędowych lekarzy weterynarii. Dotychczas wystawienie świadectwa zdrowia dla partii świń do 10 sztuk kosztowało 10 zł. Cena świadectwa rosła proporcjonalnie wraz ze wzrostem ilości kontrolowanych zwierząt, od 50 gr do 1 zł za dodatkową sztukę. Po sierpniowej zmianie zasad naliczania opłat za wystawienie świadectwa, podstawowa stawka za godzinną kontrolę zwierząt sprzedawanych do skupu lub bezpośrednio do uboju wynosi 112,80 zł. W przypadku, gdy kontrola przekracza czas jednej godziny, za każde rozpoczęte 15 minut pracy lekarzy weterynarii doliczana jest kwota w wysokości 14,10 zł.

Skąd taka stawka za godzinną kontrolę urzędowego lekarza weterynarii?

Zgodnie z rozporządzeniem, kwota jest wynikiem zsumowania średniego kosztu godziny pracy lekarza, wynoszącego 56,40 zł, ze średnim kosztem jego dojazdu, który został oszacowany również na 56,40 zł.

Niższa opłata za świadectwa zdrowia zwierząt dla małych gospodarstw

Dla rolników posiadających małe gospodarstwa, przewidziana jest obniżona opłata za świadectwa zdrowia zwierząt. W przypadku stad świń nieprzekraczających 50 sztuk, wysokość opłaty za kontrolę weterynaryjną jest obniżona o 75%, jednak nie może być niższa niż 40 zł. Opłata za świadectwo zdrowia zwierząt, może wzrosnąć, w przypadku gdy czas kontroli wyniesie co najmniej 2 godziny.

Będą zmiany w opłatach za świadectwa zdrowia zwierząt?

Nowe zasady naliczania opłat za kontrolę weterynaryjną spotkały się ze stanowczym sprzeciwem środowisk rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do obecnego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o wstrzymanie podwyżek opłat za świadectwa weterynaryjne, uzasadniając to tym, że zmiana zasad naliczania opłat nie jest dostosowana do realiów pracy urzędowych lekarzy weterynarii, którzy bardzo często kontrolują gospodarstwa w tej samej miejscowości, a wzrost cen świadectw uderzy w najmniejszych producentów trzody chlewnej, którzy remontują swoje stada i wymieniają lochy albo chcą sprzedać tylko kilka świń.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt zmian obejmujący nowy, korzystniejszy cennik dla producentów trzody chlewnej, utrzymujących ponad 50 świń. W ramach konsultacji społecznych Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała, aby dodać jeszcze jeden próg dla gospodarstw hodujących do 10 szt. trzody chlewnej.
– Mając na uwadze tendencję spadkową pogłowia świń w Polsce wynikającą głównie z braku jej opłacalności, opłaty za wydanie świadectwa zdrowia przy przemieszczaniu np. jednej sztuki przy stadach hodowlanych lub małych gospodarstwach powinny być obniżone lub całkowicie zniesione – przekonywał samorząd rolniczych.

Jednak resort rolnictwa nie uwzględnił tej zmiany uważając, że obniżenie minimalnej opłaty za kontrolę świń, tj. ze 112,80 zł do 42,30 zł, jest wystarczające, a kolejne obniżki byłyby sprzeczne z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej.

Jak mają zmienić się stawki za świadectwa zdrowia zwierząt dla hodowców świń?

Zaproponowana w rozporządzeniu opłata za przeprowadzenie kontroli świń została zmniejszona o połowę – z obecnych 56,40 zł na 28,20 zł. Redukcja ta odnosi się do obniżonego średniego kosztu dojazdu lekarza weterynarii do gospodarstwa.

Zgodnie z procedowaną nowelizacją, opłaty za świadectwa zdrowia świń będę obliczane w sposób następujący: za pierwsze 15 minut kontroli świń: 14,10 zł (koszt 15 minut pracy lekarza weterynarii) + 28,20 zł (koszt dojazdu do gospodarstwa) – co po zsumowaniu daje 42,30 zł.

Bez zmian pozostaną stawki opłat dla producentów posiadających stada poniżej 50 sztuk świń, którzy obecnie objęci są ustawową 75% obniżką za czynności Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku zwierząt innych niż świnie, stawka za pierwszą godzinę kontroli będzie wynosić 112,80 zł, oraz dodatkowe 14,10 zł za każde rozpoczęte 15 minut pracy lekarza weterynarii, kontrolującego zwierzęta w gospodarstwie.

Opłaty za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym

Opłaty za kontrolę zwierząt:
1) innych niż świnie:
a) trwająca nie dłużej niż godzinę – 112,80 zł
b) trwająca dłużej niż godzinę:– za pierwszą godzinę – 112,80 zł
– za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny – 14,10 zł
2) świń:
a) trwająca nie dłużej niż 15 minut – 42,30 zł
b) trwająca dłużej niż 15 minut:
– za pierwsze 15 minut42,30 zł
– za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszych 15 minut – 14,10 zł

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum