Niemal 1000 rolników bardziej bezpiecznych dzięki akcji wymiany osłon wałów przegubowo-teleskopowych

30 grudnia 2022
Kategorie: Technika rolnicza
post-image

Prawie tysiąc osłon wałów przegubowo-teleskopowych zostało wymienionych w ramach wspólnej akcji Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Akcja objęła już 10 wielkopolskich powiatów i cieszyła się dużą popularnością.

Akcja wymiany osłon wałów przegubowo-teleskopowych jest kontynuowana

Od czerwca do końca października 2022 roku na terenie dziesięciu powiatów województwa wielkopolskiego rolnicy mogli zaopatrzyć się w nowe osłony wałów przekaźników mocy do maszyn rolniczych.

Akcja cieszyła się sporą popularnością, dlatego postanowiono ją przedłużyć na kolejne miesiące i poszerzyć o kolejne powiaty. W efekcie od połowy listopada rolnicy znów mają możliwość wymiany zużytych osłon na nowe.

Wymiana osłon zazwyczaj odbywa się na terenie warsztatów przy szkołach kształcących w kierunkach rolniczych. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich rolników, którzy zgłoszą się do Biur Powiatowych WIR, a następnie stawią się wraz z wałem przegubowo-teleskopowym w wyznaczonym miejscu.

Szkoły kształcące w kierunkach rolniczych, na terenie których odbywa się proces wymiany osłon dostarczonych wałów przegubowo-teleskopowych, są placówkami, z którymi WIR zawarła wcześniej stosowne porozumienia o współpracy.

– Porozumienia odnoszą się do zadań związanych z kształceniem uczniów w zawodach rolniczych, ale także do realizacji inicjatyw odnoszących się do bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. W tym zakresie akcje wspiera także inspekcja pracy. Przedstawiciele PIP biorą udział w poszczególnych spotkaniach i zwracają uwagę na konieczność przestrzegania zasad prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych – podkreśla Michał Pawliczuk szef rawickiego biura Izby.

Wymiana na terenie warsztatów szkolnych – praktyka i edukacja w jednym

Wielkopolska Izba Rolnicza przyznaje, że akcja dwa wymiary: praktyczny i edukacyjny. Oprócz wymiany osłon na nowe, rolnicy maja okazję zapoznać się z zasadami bezpieczniej pracy przy obsłudze maszyn rolniczych. Takich działań nigdy nie jest za dużo. Na miejscu można otrzymywać także ulotki informacyjne wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i izbową spółkę ROL-WIR, zawierające zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie.

Jak poprawnie skonfigurować wały teleskopowo-przegubowe?

Oferta rynkowa wałów przegubowo-teleskopowych jest bogata. Dlatego, aby ułatwić sobie zamówienie odpowiedniego typu warto poznać jego numer katalogowy. Na numer katalogowy składa się z pięciu kodów, a każdy z nich oznaczony jest innym kolorem:

·        Kod A – kod modelu wału,

·        Kod B – kod widłaka po stronie ciągnika,

·        Kod C – kod długości minimalnej,

·        Kod D – kod osłony,

·        Kod E – kod widłaka lub sprzęgła po stronie maszyny.

Następnie, wypełniając poszczególne pola odpowiednimi kodami otrzymuje się numer katalogowy jednoznacznie opisujący potrzebny wał przegubowo-teleskopowy.

Wartości poszczególnych kodów należy szukać na stronach poszczególnych modeli wałów oraz w części opisującej sprzęgła bezpieczeństwa. Istnieje również możliwość skorzystania z „Konfiguratora WPT” znajdującego się na stronie www.sipma.pl.

Wały przegubowo-teleskopowe muszą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem

Wały i sprzęgła są zaprojektowane dla określonych typów maszyn i warunków wytrzymałościowych. Instrukcje obsługi ciągników i maszyn powinny zawierać dane umożliwiające odpowiedni dobór wału i sprzęgła. Przeniesienie napędu musi być w pełni bezpieczne:

·        wał w kompletnej osłonie,

·        dodatkowe osłony w ciągniku i maszynie,

Rozwaga i bezpieczeństwo przede wszystkim

Używaj maszyn tylko z wałami przegubowo-teleskopowymi przeznaczonymi do napędzania tych maszyn.

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy:

1.      wszystkie osłony (w ciągniku, maszynie i wale) są na swoich miejscach i czy są sprawne. Zniszczone lub zagubione elementy muszą być wymienione na oryginalne przed przystąpieniem do pracy.

2.      wał przegubowo-teleskopowy jest prawidłowo przyczepiony do ciągnika i maszyny przed przystąpieniem do pracy. Nie wolno zbliżać się do wirujących części, gdyż grozi to śmiercią lub kalectwem. W czasie czynności obsługowych wału i maszyny silnik ciągnika i napęd WOM muszą być wyłączone.

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum