Kredyty preferencyjne dla rolników już dostępne

4 marca 2024
Kategorie: Ekonomia
post-image

Rolnicy mogą już składać wnioski o przyznanie kredytów preferencyjnych. Limit akcji kredytowej na przetwórstwo, inwestycje w rolnictwie oraz zakup użytków rolnych został udostępniony współpracującym bankom 22 lutego br. i wynosi 150 mln zł. Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z pożyczki?

Nowe zasady przyznawania kredytów preferencyjnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad wprowadzeniem zmian odnośnie do przepisów określających zasady przyznawania kredytów preferencyjnych. Jak się okazuje, od 7 stycznia br. każda z umów o kredyt zawierana na sumę do 255 550 zł przez osobę fizyczną musi spełniać rygory, które wcześniej obowiązywały wyłącznie pobierających pożyczki konsumenckie. Z powodu wprowadzonej nowelizacji, ubieganie się o wypłatę środków z puli kredytów preferencyjnych jest utrudnione.

Jak wysokie są dopłaty do kredytów preferencyjnych w 2024 r.?

W ramach dopłat do kredytów preferencyjnych zostanie wypłacone 1,3 mln zł. Ponadto do kredytów klęskowych z linii K01 i K02 przewidziano 100 mln zł zaś na dopłaty do ich oprocentowania 500 tys. zł.

W przypadku akcji kredytowej na ponowne uruchomienie produkcji świń, która została wstrzymana z powodu ASF (linia KPS) limit wynosi 10 mln zł, natomiast na dopłaty do oprocentowania przygotowano 100 tys. zł.

Młodzi rolnicy mogą się również ubiegać o kredyty z częściową spłatą kapitału z linii MRcsk na zakup użytków rolnych, na którego wypłatę przeznaczono 2 mln zł.

Które banki udzielają kredytów preferencyjnych?

Rolnicy mogą ubiegać się o wypłatę kredytów preferencyjnych w następujących bankach:

  • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
  • Krakowski Bank Spółdzielczy,
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • Santander Bank Polska S.A.,
  • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z pożyczki?

Środki z kredytu preferencyjnego z linii RR rolnicy mogą przeznaczyć m.in. na zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży.

Z kolei pieniądze z pożyczki z linii Z  można przeznaczyć na zakup użytków rolnych, jeśli to przyczyni się do poprawy struktury agrarnej gospodarstwa oraz  sama nieruchomość jest określona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tere rolniczy.

Natomiast kredyty preferencyjne linii PR są przeznaczone dla rolników, którzy przeznaczą środki na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum