KOWR w ciągu 3 lat wydzierżawi niemal 90 tys. ha gruntów

27 stycznia 2023
Kategorie: Aktualności
post-image

Od 2023 do 2025 roku do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zarządzanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma wrócić niemal 90 tys. ha gruntów rolnych. Ile z nich zostanie przekazanych rolnikom indywidualnym, a ile trafi do spółek? 

Niemal 90 tys. ha ma trafić w pierwszej kolejności do rolników indywidualnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podaje, że w latach 2023-2025 wygasną aż 133 umowy dzierżawy grunty rolnych będących własnością Skarbu Państwa. Są to grunty od dzierżawców, którzy wcześniej nie zgodzili się na warunki w zakresie wyłączeń 30% gruntów. Pod zarząd KOWR ma wrócić ziemia o łącznym areale 88 519 ha, z czego:

  • 37 440 ha trafi do KOWR w 2023 roku,
  • 36 675 ha w 2024 roku,
  • 14 404 ha w 2025 roku.

Resort rolnictwa zapewnia, że w KOWR w pierwszej kolejności będzie udostępniać te grunty rolnikom na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych w drodze przetargów ograniczonych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości.

Zdecydowana większość nieruchomości rolnych, objętych umowami dzierżawy, które wygasną w 2023 r., w latach następnych trafi do rolników indywidualnych, gdyż jest to główny kierunek rozdysponowania gruntów ZWRSP – zapewnia Rafał Romanowski wiceminister rolnictwa.

Część ziemi KOWR może przekazać spółkom. Jakim?

Ministerstwo rolnictwa przyznało także, że część z tych gruntów może zostać przekazanych do spółek Skarbu Państwa. Według wiceministra Rafała Romanowskiego do takiej sytuacji może dojść podczas przygotowanie wtórnej restrukturyzacji nieruchomości o dużych powierzchniach. Ze względu na np. problemy z wyłonieniem geodetów i dokonaniem podziałów geodezyjnych czy na opóźnienia zwrotu nieruchomości przez byłego dzierżawcę z zasiewami, może dojść do wydłużenia procesu ponownego zagospodarowania przejmowanych nieruchomości. Dlatego właśnie KOWR, aby zabezpieczyć mienie ZWRSP, bierze pod uwagę możliwość zawarcia w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy z jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.

Mowa tu o 31 spółkach, nad którymi nadzór sprawuje KOWR. Są to podmioty zajmujące się hodowlą roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.  Jak podkreśla wiceminister rolnictwa, dzięki doświadczeniu i dobrze wyposażonemu parkowi maszynowemu będącemu w posiadaniu tych spółek, KOWR korzysta z możliwości zawierania z nimi krótkoterminowych umów dzierżawy na czas niezbędny do przeprowadzenia wtórnej restrukturyzacji nieruchomości pochodzących z wygasających umów dzierżawy.

– Umożliwia to utrzymanie wysokiej kultury rolnej gruntów, do czasu ich rozdysponowania w drodze przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych – zapewnia Rafał Romanowski.

Ile gruntów zostało w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa?

Według stanu na 30 września 2022 r. w ogólnej powierzchni gruntów ZWRSP pozostawało do rozdysponowania 157,9 tys. ha. Z szacunkowej oceny przydatności tych gruntów dokonanych przez pracowników oddziałów terenowych KOWR wynika, że około 72% gruntów może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną. Niestety, znaczna część tej ziemi stanowią grunty o niskiej przydatności rolniczej i znacznym rozdrobnieniu.

Z szacunków KOWR wynika, że około 17% gruntów zarządzanych przez Ośrodek można zakwalifikować jako nieruchomości do wykorzystania w celach nierolniczych, w tym pod zalesienie i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. Co do kolejnych 11% gruntów pozostających w dyspozycji KOWR jak na razie nie określono możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Ocenia się, że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowane stosunki wodne, grunty zakamienione, położone na skarpach, urwiskach, między wałami przeciwpowodziowymi, itp.).

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum