Ile środków na rolnictwo planowane jest w budżecie państwa na 2023?

30 grudnia 2022
Kategorie: Ekonomia
post-image

W połowie grudnia 2022 r. Sejm przyjął budżet państwa na 2023 rok. W ustawie budżetowej przewidziano m.in. rewaloryzację emerytur na poziomie 13,8% oraz wzrost wydatków na rolnictwo. Na co zatem będzie przeznaczone więcej pieniędzy w zakresie rolnictwa?

Wydatki z budżetu państwa na rolnictwo wzrosną o ponad 10%

W  projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zaplanowano łącznie środki w kwocie 67 343 126 tys. zł, to jest o ponad 10% więcej niż na 2022 rok – informuje Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak podaje rząd, w budżecie państwa na 2023 rok najwyższą kwotą są dotacje rolnicze z Unii Europejskiej, które wyniosą 25,2 mld zł, z czego ponad 16 mld  zł będzie przeznaczonych na płatności bezpośrednie, a na dotacje PROW ponad 8,4 mld zł. Krajowe wydatki na rolnictwo, rynki rolne oraz rozwój wsi wraz z rezerwami celowymi wyniosą 18,6 mld zł. Z kolei dotacje z budżetu centralnego na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to 20,1 mld zł.

Co ciekawe do tegorocznych wydatków zaliczono także Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 2,9 mld zł i to pomimo, że Polska wciąż nie wystąpiła do Komisji Europejskiej o realizację płatności z KPO. Jak podaje wiceminister Bartosik, środki te mają być przeznaczone w głównej mierze na inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych, inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego oraz inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich.

Natomiast główne źródła dochodów państwa w zakresie rolnictwa będą stanowiły wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państw przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz opłaty pobierane przez jednostki podległe ministrowi rolnictwa. Mają one łącznie wynieść niemal 476 mln zł.

Na co dokładnie i ile pieniędzy będzie przeznaczonych?

Projekt budżetu państwa na 2023 rok zakłada następujące wydatki na wybrane aspekty rolnictwa:

 • dopłat do ubezpieczeń upraw i zwierząt – 920 mln zł,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów – 312 mln zł,
 • dopłaty do utylizacja padłych zwierząt – 177,7 mln zł,
 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej – 13,3 mln zł,
 • dotacja dla instytutów badawczych – 99,2 mln zł,
 • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 80,8 mln zł,
 • dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego- 75 mln zł,
 • funkcjonowanie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – 46,4 mln zł,
 • ochronę roślin – 15 mln zł,
 • system monitoringu suszy – 4,9 mln zł,
 • rolnictwo ekologiczne – 3,5 mln zł.

Warto także dodać, że w budżecie państwa na 2023 rok zaplanowano następujące rezerwy budżetowe przeznczone na rolnictwo:

 • rezerwa na realizację projektów UE – 10,975 mld zł. (wydatki w 2022 r. 6,759 mld zł),
 • środki na zwrot akcyzy do paliwa rolniczego  – 1, 340 mld zł (wydatki bez zmian),
 • Fundusz Gwarancji w Rolnictwie – 1 mld zł (wydatki w 2022 r. 3 mld zł),
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 548,1 mln zł. (wydatki w 2022 r. 548,7 mln zł),
 • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 200 mln zł (wydatki w 2022 r. 325 mln zł),
 • środki dla spółek wodnych – 40 mln zł (wydatki bez zmian).

Czy pieniędzy wystarczy na wszystkie działania wspierające rolnictwo?

Podczas debaty nad projektem ustawą budżetową posłowie opozycji zwracali uwagę, że nie wiadomo czy niemal 3 mld złotych z KPO w ogóle Polska otrzyma w 2023 roku ze względu na spór na linii KE – polski rząd. Jednak wiceminister Ryszard Bartosik zapewnia, że  jak na razie projekty z KPO będą realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

 

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum