Gdzie zwrócić bezpłatnie opakowania po środkach ochrony roślin?

29 stycznia 2024
Kategorie: Produkcja roślinna
post-image

Dla wielu rolników dość dużym problemem są opakowania po środkach ochrony roślin, które należy zagospodarować w odpowiedni sposób. Nie można ich wyrzucić do kontenera na plastiki. Co zatem zrobić z opakowaniem po pestycydach?

Zgodnie z prawem, rolnicy i inne osoby, które korzystają z środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne muszą dokonać zwrotu opakowań po pestycydach. Należy je oddać do przystosowanych do tego punktów lub sklepów. Taki system ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się do środowiska naturalnego niebezpiecznych substancji.

Jak przygotować opakowania po oprysku do oddania do punktu?

Żeby oddać opakowanie po pestycydach, należy zadbać o to, aby było on czyste. Co to oznacza w praktyce? Podczas przygotowania cieczy do oprysku należy całkowicie opróżnić opakowanie i następnie wypłukać je co najmniej trzy krotnie. Samą ciecz powstałą w wyniku płukania należy wykorzystać przy sporządzaniu oprysku.

Opakowanie po pestycydach musi być także czyste z zewnątrz, zwłaszcza dobrze widoczna musi być jego etykieta oraz oznaczenia toksyczności substancji. Dobrą praktyką jest także nakłucie opakowania po opryskach w kilku miejscach, aby nikt nie mógł go wykorzystać powtórnie, zwłaszcza do nielegalnego wprowadzania substancji aktywnych na rynek.

Rolnik czyste już pojemniki powinni składać tymczasowo w zbiorczym pojemniku i magazynować je w pomieszczeniu, gdzie są przechowywane pozostałe środki ochrony roślin. Taki magazyn powinien być zabezpieczony przed dostęp osób postronnych i dzieci.

Czy, aby oddać opakowanie po pestycydach, trzeba okazać fakturę lub paragon potwierdzający ich zakup?

Rolnicy często obawiają się, że zgubili gdzieś paragon potwierdzający zakup środków ochrony roślin i przez to nie będą mogli oddać pustych już opakowań. Jednak są to zupełnie bezpodstawne obawy. Polskie prawo określa, że każdy punkt sprzedający środki ochrony roślin ma obowiązek przyjęcia  dostarczonych odpadów, bez względu na to czy substancje zostały zakupione w tym sklepie.

Rolnik łatwo może znaleźć takie punkty chociażby na interaktywnej mapie Zbiórki Opakowań PSOR poprzez stronę https://systempsor.pl/punkty-odbioru/. Jednak rolnik musi pamiętać, że sprzedawca nie ma obowiązku odbierać takich opakowań z gospodarstwa. To gospodarz musi dostarczyć je do sklepu.

Pamiętaj o potwierdzeniu, aby uniknąć problemów

Kiedy rolnik oddaje puste opakowania po pestycydach, musi pamiętać, żeby osoba je przyjmująca, wystawiła zaświadczenie potwierdzający odbiór kontenerów. Na takim dokumencie musi znaleźć się pieczęć i podpis przyjmującego odpady. Po co taki formularz? Jest on niezbędny w razie kontroli przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Brak takiego zaświadczenia może zostać potraktowany przez kontrolerów za nielegalne pozbywanie się niebezpiecznych mandatów. Za takie przewinienie rolnik może zostać ukarany grzywną lub utratą części dopłat bezpośrednich.

Dzięki rolnikom znacznie ograniczono emisję CO2

– Właściwe postępowanie z odpadami jest bardzo istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Opakowania odpowiednio przygotowane przez rolnika mogą stać się cennymi surowcami i zostać efektywnie i bezpiecznie zagospodarowane – mówi dr Joanna Gałązka z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Tylko w 2021 roku rolnicy oddali do Systemu PSOR łącznie 2 106 ton opakowań i tym samym powstrzymali emisję 638 ton CO2.

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum