Czy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dostaną rolnicy hodujący świnie?

20 stycznia 2023
Kategorie: Ekonomia
post-image

W ciągu ostatniego roku koszty produkcji rolniczej znacznie wzrosły, w dużym stopniu także przez znaczny wzrost cen oleju napędowego. Dlatego rolnicy i organizacje rolnicze postulują zwiększenie limitu zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Minister rolnictwa zwiększa, ale stawki zwrotu akcyzy oraz obiecuje rozszerzenie tzw. dopłat do paliwa rolniczego na kolejne grupy producentów rolnych.

Pod koniec grudnia 2022 roku średnia cena oleju napędowego wyniosła około 7,70 zł/litr. Dla porównania w 2021 roku średnia cena oleju napędowego wyniosła 5,35 zł/l. Z kolei 4,43 zł/l w 2020 roku. Te dane doskonale obrazują z jak znacznym wzrostem kosztów mają do czynienia rolnicy.

Jakie są nowe stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Z tego właśnie powodu postulują zwiększenie limitu zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Zarówno izby rolnicze, jak i przedstawiciele Polskiego Związek Producentów Roślin Zbożowych od lat, że limit ten powinien być zwiększony do 126 litrów ON/ha.

Jeszcze do końca 2022 roku limity zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynoszą 110 zł na hektar użytków rolnych oraz dodatkowo 40 zł do każdego DJP (Dużej Jednostki Przeliczeniowej) dla hodowców bydła.

Jednak 29 grudnia 2022 roku okazało się, że minister rolnictwa dotrzymał słowa – wówczas to zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 roku. Została ona określona na poziomie właśnie 1,20 zł na 1 litr oleju.

Czy również hodowcy świń otrzymają zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Jednak jak wskazuje Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, o tzw. dopłaty do paliwa rolniczego prawdopodobnie będą mogli ubiegać się także hodowcy trzody chlewnej. Zapewne zasady będą podobne jak ma to miejsce w przypadku utrzymywania bydła, chociaż jak na razie resort rolnictwa nie podał jaki będzie limit w przeliczeniu na DJP.

Cześć organizacji rolniczych oraz niektórzy posłowe postulują także o dodatkowe limity dla gospodarstw ekologicznych, jednak jak na razie nic nie wskazuje, aby w 2023 roku przyznano zostali objęci takimi regulacjami.

9 stycznia do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia, który określa zasady na jakich hodowcy świń mogliby otrzymać „dopłaty do paliwa rolniczego”. W dokumencie resort rolnictwa określił, że kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze była obliczana jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu rolnika w poprzednim roku. Zatem uproszczony wzór na wyliczenie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wyglądałby następująco: 1,2 zł stawki zwrotu x liczba 4 x średnia DJP świń. Oznacza to, że rolnik utrzymujące trzodę chlewną za każde DJP świń otrzyma 4,80 zł zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Producenci trzody chlewnej prawdopodobnie będą mogli ubiegać się o dopłaty do paliwa rolniczego zużytego do produkcji świń w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w naborze wniosków składanych w sierpniu 2023 r.

Kiedy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Przypominamy, że rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w urzędzie gminnym. W okresie od 1 do 28 lutego 2023 roku rolnicy mogą ubiegać się o „dopłaty do paliwa rolniczego” wykorzystanego do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku. Natomiast do 1 do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zużyte w czasie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

O zwrot akcyzy za paliwo rolnicze mogą ubiegać się osoby, które są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, zgodnie z przepisami o podatku rolnym. Żeby otrzymać „dopłaty do paliwa rolniczego” do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego. Jeżeli rolnik jest współwłaścicielem gospodarstwa, musi uzyskać pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Jednak w przypadku małżeństwa nie jest wymagana pisemna zgoda na złożenie wniosku.

Co istotne, w sytuacji gdy rolnik jest dzierżawcą (posiadacz samoistny), to jemu przysługuje prawo do uzyskania „dopłat do paliwa rolniczego” za dane grunty, a nie do właściciela użytków rolnych . Dotyczy to zarówno umowy dzierżawy w formie pisemnej, jak i ustnej, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum