Ruszył nabór wniosków na dotacje na nawadnianie i zieloną energię

30 stycznia 2023
Kategorie: Aktualności
post-image

Od 31 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014–2020. Dotacje można przeznaczyć na inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym.

Dotacje z „Modernizacji gospodarstw rolnych” na nawadnianie, czyli w obszarze E oraz na zieloną energię w gospodarstwie rolnym, czyli w obszarze F są prowadzone jeszcze z puli środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020. Jednak zarówno maksymalne kwoty wsparcia, jak i warunki jej przyznania różnią się od siebie w zależności od obszaru.

Do 100 tys. złotych dotacji na nawadnianie w gospodarstwie

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dofinansowanie z obszaru E może zostać przeznaczone na:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

ARiMR przyzna dotacje na nawadnianie w gospodarstwie w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Poziom ten wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku, gdy beneficjentem będzie tzw. „młody rolnik” poziom dofinansowanie wyniesie 60% kosztów.

Maksymalna kwota dotacji jaką może otrzymać rolnik na inwestycje w nawadnianie w gospodarstwie rolnym może wynieść 100 tys. złotych. Co istotne, ten limit nie łączy się z limitami określonymi dla pozostałych obszarach w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli na produkcję prosiąt (obszar A), na produkcję mleka krowiego (obszar B), na produkcję bydła mięsnego (obszar C), na innowacje i maszyny rolnicze (obszar D) oraz na zieloną energię (obszar F).

Nawet 150 tys. złotych dotacji na inwestycje w zieloną energię w gospodarstwie

Z kolei w przypadku obszaru F, czyli inwestycje w zieloną energię w gospodarstwie rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup pompy ciepła czy na instalację paneli fotowoltaicznych. Jednak dotacja zostanie przyznana pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim panele PV muszą być zainstalowane na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia zakupione z dofinansowaniem będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Oznacza to, że nie można zainstalować paneli na stelażach na gruncie ornym.

Kolejne istotne zastrzeżenie dotyczy mocy zainstalowanych urządzeń. Muszą one być dostosowane do faktycznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie. Po drugie, całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kW. Co ważne, jedynie do 20% z tak wytworzonej energii może być wykorzystane na rzecz budynków mieszkalnych w danym gospodarstwie rolnym.

Podobnie jak w innych obszarach, tak i w przypadku Zielonej energii w gospodarstwie dofinansowanie będzie przyznawane w postaci refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60%. Do takich kosztów ARiMR zaliczy m.in. koszty:

  • zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania,
  • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu,
  • zakupu pomp ciepła.

Rolnicy mogą uzyskać maksymalnie do 150 tys. złotych na instalacje w fotowoltaikę i pompę ciepła. Również w tym przypadku limity nie łączą się z limitami z innych obszarów.

Do kiedy ARiMR przyjmuje wnioski?

Wnioski o dofinansowanie inwestycji w nawadnianie oraz Zieloną energię można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 1 marca 2023 r.

Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Możliwe jest także przesłanie ich listem poleconym oraz w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR.

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum