typ
Home » Towarzystwo » Ujawnienie publiczne

Ujawnienie publiczne


Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jednolity Dz. U. 2020 nr 895 z późn. zm.)

 

 

 

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. (wybrane ujawnienia)


Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jednolity Dz. U. 2017 Nr 1170 z pózn. zm.)

 

 

 

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z pózn.zm.)

 

 

 

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z pózn.zm.)

 

 

 

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. i za okres kończący się tego dnia

 

Informacja sporządzona zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z pózn.zm.)