Mienie ruchome

Mienie ruchome

Ubezpieczamy maszyny, urządzenia i wyposażenie, niskocenne składniki majątku jednostek samorządu terytorialnego, środki obrotowe, mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników i nakłady inwestycyjne od wszystkich ryzyk oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Oferujemy także ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
W pakiecie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” można również ubezpieczyć budynki, lokale, budowle i sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj