typ
Home » Oferta » Dla firm » Pakiet BEZPIECZNA FIRMA

Pakiet BEZPIECZNA FIRMA


Pakiet BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie,  zagwarantuje kompleksową ochronę Twojej działalności.

 

Pakiet BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie zapewnia:

 • ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk,

 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, w tym kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego od wszystkich ryzyk,

 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),

 • ochronę w przypadku roszczeń osób trzecich – dopasujemy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej do profilu działalności Twojej firmy,

 • pokrycie kosztów ochrony prawnej,

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Twoich pracowników.

 

Dzięki klauzulom dodatkowym dopasujesz zakres ubezpieczenia do rodzaju działalności gospodarczej jaką prowadzisz.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • budynki, lokale i budowle w których prowadzisz działalność usługową, handlową lub produkcyjną,

 • urządzenia, maszyny, narzędzia, wyposażenie całego zakładu, biura, środków obrotowych i środków transportu wewnętrznego,

 • nakłady inwestycyjne,

 • wartości pieniężne, w tym gotówka,
  a także

 • mienie osób trzecich – przyjęte w celu wykonania usługi,

 • mienie prywatne Twoich pracowników.

Ponadto ochroną mogą zostać objęte budynki w trakcie budowy.

 

W pakiecie, zapewnimy także ochronę ubezpieczeniową przed skutkami dewastacji, terroryzmu oraz pokryjemy koszt naprawy Twoich sprzętów, maszyn i urządzeń, jeśli zostaną uszkodzone wskutek przepięcia lub awarii.

 

Pokryjemy również koszty, na jakie możesz zostać narażony po wystąpieniu szkody, np. koszty akcji ratowniczej, porządkowania, najmu budynku zastępczego czy rzeczoznawców.

 

Oferujemy szeroki katalog rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w tym klauzule:

 • OC za produkt,

 • OC pracodawcy,

 • OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych,

 • OC za podwykonawców,

 • OC za mienie przyjęte w celu wykonania usługi
  i wiele innych.

 

Pamiętaj o ubezpieczeniu NNW, które w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w pracy zrekompensuje poszkodowanemu wydatki poniesione na powrót do zdrowia.

 

Atrakcyjna cena pakietu BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie zależy także od zniżek, które możesz uzyskać:

 • za stosowane zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

 • za kompleksowe ubezpieczenie,

 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,

 • za staż członkowski w Towarzystwie.

 

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie w pakiecie BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie otrzymujesz gwarancję, komfortu i spokoju w przypadku zdarzeń, które mogą wstrzymać dalsze, prawidłowe funkcjonowanie Twojej firmy.

 

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie obowiązujący od 01 października 2018r. 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie obowiązujące od 01 października 2018r.