Pakiet Firmy Budowlane

Pakiet Firmy Budowlane

Pakiet Firmy Budowlane zawierany na podstawie ubezpieczenia „Bezpieczny Biznes” przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność remontowo – budowlaną. W pakiecie można ubezpieczyć  budynki, lokale, budowle i mienie, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników i nakłady inwestycyjne w wariancie ryzyka nazwane lub wszystkie ryzyka oraz szyby i przedmioty szklane od stłuczenia. Ochroną można także objąć odpowiedzialność cywilną, ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
  • Dolnośląskie
  • Kujawsko Pomorskie
  • Lubelskie
  • Lubuskie
  • Łódzkie
  • Małopolskie
  • Mazowieckie
  • Opolskie
  • Podkarpackie
  • Podlaskie
  • Pomorskie
  • Śląskie
  • Świętokrzyskie
  • Warmińsko Mazurskie
  • Wielkopolskie
  • Zachodniopomorskie
szukaj