Pakiet Sklep

Pakiet Sklep

Pakiet Sklep zawierany na podstawie ubezpieczenia „Bezpieczny Biznes” przeznaczony jest dla podmiotów  prowadzących działalność handlową. W pakiecie można ubezpieczyć  budynki, lokale, budowle i mienie, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników i nakłady inwestycyjne w wariancie ryzyka nazwane lub wszystkie ryzyka oraz szyby i przedmioty szklane od stłuczenia. Ochroną można także objąć odpowiedzialność cywilną, ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj