typ
Home » Oferta » Dla firm » Pakiet BEZPIECZNY BIZNES

Pakiet BEZPIECZNY BIZNES


Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie,  zagwarantuje kompleksową ochronę Twojej działalności.

 

Pakiet BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie zapewnia:

 • ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, w tym mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 • ochronę w przypadku roszczeń osób trzecich – dopasujemy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej do profilu działalności Twojej firmy,
 • pokrycie kosztów ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Twoich pracowników.

Dzięki klauzulom dodatkowym dopasujesz zakres ubezpieczenia do rodzaju działalności gospodarczej jaką prowadzisz.

 

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • budynki, lokale i budowle w których prowadzisz działalność usługową, handlową lub produkcyjną,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie całego zakładu, biura oraz środków obrotowych i środków transportu wewnętrznego,
 • nakłady inwestycyjne,
 • wartości pieniężne, w tym gotówka, papiery wartościowe i dokumenty  zastępujące   w obrocie gotówkę, elektroniczne  instrumenty  płatnicze,

a także:

 • mienie osób trzecich – przyjęte w celu wykonania usługi,
 • mienie prywatne Twoich pracowników.

Ponadto ochroną mogą zostać objęte budynki i budowle w trakcie budowy i mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), które można wykupić samodzielnie.

 

W pakiecie, zapewnimy także ochronę ubezpieczeniową przed skutkami dewastacji, terroryzmu oraz pokryjemy koszt naprawy Twoich maszyn, urządzeń i wyposażenia, jeśli zostaną uszkodzone wskutek przepięcia lub awarii.

 

Pokryjemy również koszty, na jakie możesz zostać narażony po wystąpieniu szkody, np. koszty akcji ratowniczej, porządkowania, najmu budynku zastępczego czy rzeczoznawców.

 

Oferujemy szeroki katalog rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w tym klauzule:

 • OC za produkt,
 • OC pracodawcy,
 • OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • OC wzajemnej,
 • OC za podwykonawców,
 • OC za mienie przyjęte w celu wykonania usługi
  i wiele innych.

Pamiętaj o ubezpieczeniu NNW, które w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w pracy zrekompensuje poszkodowanemu wydatki poniesione na powrót do zdrowia.

 

Atrakcyjna cena pakietu BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie zależy także od zniżek, które możesz uzyskać:

 • za zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,
 • za kompleksowe ubezpieczenie,
 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
 • za staż członkowski w Towarzystwie.

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie w pakiecie BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie otrzymujesz gwarancję, komfortu i spokoju w przypadku zdarzeń, które mogą wstrzymać dalsze, prawidłowe funkcjonowanie Twojej firmy.

 

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie obowiązujący od 29 lipca 2021 r. 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY BIZNES w TUW-ie obowiązujące od 29 lipca  2021 r.