NNW szkolne

NNW szkolne

Ubezpieczamy dzieci, młodzież oraz personel w placówkach oświatowych od nagłych zdarzeń losowych, całodobowo, przez 365 dni, na terenie całego świata. NNW szkolne to ochrona życia i zdrowia w szkole, poza nią i podczas wakacji. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym można rozszerzyć o świadczenia z tytułu zachorowania na Covid-19, ugryzienia przez kleszcze, koszty leczenia czy rehabilitacji, pobytu w szpitalu, pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże lub żmije, jak również na wypadek oparzenia lub odmrożenia ciała.