typ
Home » Oferta » Dla szkół

Dla szkół


Ubezpieczenie BEZPIECZNA SZKOŁA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, które zabezpieczy przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku jaki może się zdarzyć przedszkolakom, uczniom, studentom oraz personelowi placówek oświatowych.

 

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, zapewniamy wypłatę następujących świadczeń:

 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Chcąc umożliwić optymalną ochronę ubezpieczeniową dajemy możliwość rozszerzenie podstawowego zakresu ubezpieczenia o:

 • świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • świadczenie z tytułu śmierci wskutek popełnienia samobójstwa,
 • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby,
 • świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała,
 • świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia,
 • świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu,
 • świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże lub żmije,
 • świadczenie z tytułu poważnego zachorowania,
 • świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19,
 • świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,
 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki,
 • świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • zwrot kosztów operacji plastycznych,
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego,
 • zwrot kosztów korepetycji,
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby z niepełnosprawnością,
 • zwrot kosztów pogrzebu.

 Zapewniamy ponadto w cenie ubezpieczenia:

 • ochronę ubezpieczeniową z tytułu nieszczęśliwych wypadków 24h na dobę przez 365 dni w roku na terenie całego świata,
 • wyczynowe uprawienie sportu,
 • dodatkowy miesiąc ochrony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej oraz „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku” – bez konieczności badania Ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujący od 01 czerwca 2020r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujące od 01 czerwca 2020r.