Elektronika

Elektronika

Ubezpieczamy sprawny technicznie sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem seryjnym, użytkowany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową od wszystkich ryzyk oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Oferujemy także ubezpieczenie danych, niestandardowego oprogramowania i zewnętrznych nośników danych.

W pakiecie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie”  można również ubezpieczyć budynki, lokale, budowle,  maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników i nakłady inwestycyjne, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj