Budynki

Budynki

Ubezpieczamy budynki i lokale wraz ze stałymi elementami wykończeniowymi oraz budowle stanowiące własność podmiotów prowadzących działalność gospodarcza i zawodową od pożaru i innych zdarzeń losowych, w wariancie ryzyka nazwane lub wszystkie ryzyka.

W pakiecie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” można również ubezpieczyć maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników, nakłady inwestycyjne, szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj