Odwołane imprezy

Odwołane imprezy

Ubezpieczamy koszty i wydatki poniesione w związku z rezygnacją z wyjazdu (koszty biletów, noclegów, imprezy), a także w związku ze skróceniem uczestnictwa w imprezie z przyczyn losowych. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia zwracamy koszty rezygnacji z wyjazdu w związku z nagłym zachorowaniem, wypadkiem Twoim lub członka rodziny oraz zorganizujemy transport, lub pokryjemy jego koszty w związku ze skróceniem uczestnictwa w imprezie.

znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj