typ
Home » Oferta » Dla kierowców » NNW kierowcy i pasażerów

NNW kierowcy i pasażerów


Jeśli przewozisz w aucie pasażerów – koniecznie zapewnij im bezpieczeństwo zawierając ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego.

 
Gdy zdarzy się wypadek, czy z winy kierującego Twoim autem, czy też kierowcy innego pojazdu – wszyscy pasażerowie Twojego auta otrzymają świadczenie z tytułu powstałych urazów.
 
Wypłacimy świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, a także podczas:
  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • postoju i naprawie w trasie,
  • przy załadunku i rozładunku,
    oraz na skutek pożaru czy wybuchu pojazdu.
Możesz wybrać sumę ubezpieczenia na osobę od 5 000 zł do 25 000 zł oraz zwiększyć ją kilkakrotnie dla kierowcy pojazdu, gdyż to on ponosi największe ryzyko.
W ten sposób dopasujesz ochronę ubezpieczeniową oraz składkę do Twoich potrzeb i możliwości.
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu:
  • doznanych urazów,
  • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych do 10% sumy ubezpieczenia.
Odpowiadamy za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie RP i Europy.

Umowę ubezpieczenia zawierasz łącznie z ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczeniem Autocasco.