mapka

Wybierz ubezpieczenie


Aktualności

E-polisa w TUW „TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” informuje o uruchomieniu nowej funkcjonalności „E-polisa w TUW „TUW”” w sprzedażowym systemie informatycznym, która umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia bez konieczności wychodzenia z domu.

Czytaj więcej

TUW "TUW" jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie
TUW "TUW" jest partnerem w programie Karta Dużej Rodziny
TUW "TUW" jest członkiem Europejskiego Zgromadzenia Ubezpieczycieli Ekonomii Społecznej EURESA