typ
Home » Oferta » Dla rolników » Dobrowolne ubezpieczenie zwierząt

Dobrowolne ubezpieczenie zwierząt


Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności to oferta dobrowolnego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, gwarantującego pełną ochronę ubezpieczeniową Twojego inwentarza.

 

Ubezpieczenie chroni należące do Ciebie zwierzęta:

 • bydło,

 • konie,

 • owce,

 • kozy,

 • trzodę chlewną,

 • strusie i emu,

od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, których przyczyną są:

 • choroby,

 • wypadki,

 • zdarzenia losowe, np.: ogień, wybuch, powódź, huragan, piorun, lawina,

 • porażenie prądem,

zapewniając pełną ochronę ubezpieczonych zwierząt, z możliwością jej rozszerzenia o:

 • trwałą utratę przydatności do reprodukcji zwierząt hodowlanych,

 • całkowitą utratę mleczności przez krowy,

 • utratę płodu lub młodego przychówku (konie i bydło),

 • ubezpieczenia krótkoterminowe (np. w trakcie wystawy, transportu, zawodów sportowych, kręcenia filmu),
  gwarantując w ten sposób pokrycie poniesionych przez Ciebie strat i odnowienie lub uzupełnienie stada.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności obowiązujący od 01 października 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności obowiązujące od 10 sierpnia 2007r.

Aneks zmieniający z dniem 01 października 2018r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności obowiązujących od 10 sierpnia 2007r.

Karta informacyjna o produkcie