pozostałe zwierzęta gospodarskie

Pozostałe zwierzęta gospodarskie

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych z możliwością skorzystania z dopłaty do składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa. Ochrona może zostać rozszerzona o: ogień, eksplozję oraz porażenie zwierząt prądem.

Ubezpieczamy także zwierzęta od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, których przyczyną są: choroby, wypadki, powódź, huragan, piorun, lawina, deszcz nawalny, grad, obsunięcie się ziemi,  ogień, eksplozja, porażenie prądem.

znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj