Dbam i ubezpieczam – nowa odsłona ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” w TUW „TUW”

27 czerwca 2024
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło do oferty nową odsłonę popularnego ubezpieczenia NNW „Bezpieczna Szkoła”, które obejmuje ochroną ubezpieczeniową dzieci, młodzież, studentów, a także nauczycieli szkół i przedszkoli oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

„Bezpieczna Szkoła” to kompleksowe ubezpieczenie, który od lat cieszy się zainteresowaniem rodziców i przedstawicieli placówek edukacyjnych. TUW „TUW” obejmuje ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków: małe dzieci (już od 6. miesiąca życia), przedszkolaki, uczniów, młodzież. Z oferty mogą również skorzystać studenci, słuchacze, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ochrona zawsze i wszędzie

„Bezpieczna Szkoła” to ubezpieczenie NNW, które obowiązuje:

  • przez całą dobę,
  • 7 dni w tygodniu,
  • zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Standardowa umowa trwa rok, natomiast ubezpieczeni w TUW „TUW” uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych zyskują dodatkowy 13. miesiąc ochrony ubezpieczeniowej.

5 wariantów ubezpieczenia

Towarzystwo proponuje pięć przemyślanych wariantów ochrony ubezpieczeniowej: minimalny, standardowy, komfortowy, maksymalny i optymalny. Co sprawia, że ofertę można elastycznie dostosować do potrzeb dzieci i młodzieży oraz do oczekiwań rodziców. Istnieje bowiem możliwość rozszerzenie podstawowego zakresu ubezpieczenia aż o 25 dodatkowych świadczeń.

Co oferujemy?

W ramach polisy „Bezpieczna Szkoła” TUW „TUW” oferuje wsparcie finansowe w sytuacji, gdy dziecko, uczeń lub student dozna uszczerbku na zdrowiu z powodu niefortunnego zdarzenia, do którego doszło w przedszkolu, szkole lub na uczelni, jak również podczas zajęć sportowych, wycieczki czy wakacyjnego wyjazdu.

Dodatkowo TUW „TUW” wypłaci odszkodowanie, gdy do wypadku dojdzie w miejscu, gdzie uczeń lub student odbywa praktyki zawodowe, a także podczas uprawiania sportu – rekreacyjnego i wyczynowego – co oznacza, że w trakcie trwania polisy osoby ubezpieczone otrzymują szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz najwyższą jakość usług.

Każdy powód jest ważny

Korzystający z ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” otrzymają świadczenia zarówno przy drobnym urazie ciała, jak i w przypadku poważnych zachorowań. Na potrzeby aktualnej oferty Towarzystwo rozbudowało katalog poważnych zachorowań, uzupełniając go o coraz częściej występujące choroby, takie jak: cukrzyca typu I, niewydolność nerek, niewydolność serca i polymielitis.

Pobyt w szpitalu

W ramach rozszerzonego wariantu polisy „Bezpieczna Szkoła”, Towarzystwo wypłaca świadczenie, gdy ubezpieczony wymaga leczenia szpitalnego zarówno z powodu następstw nieszczęśliwego wypadku, jak i na skutek choroby. Świadczenie przysługuje za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu, począwszy od 1. dnia hospitalizacji i nie dłużej niż 90 dni.

Nowość – OC w życiu prywatnym

Wśród nowości wprowadzonych do aktualnej oferty ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” znajduje się ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym za wyrządzenie szkody przez ubezpieczonego, np. w trakcie jazdy na hulajnodze elektrycznej czy na rowerze.

Pakiet Assistance, czyli szybka pomoc fachowców

Przy zawarciu umowy dotyczącej podstawowego wariantu polisy „Bezpieczna Szkoła” osoba ubezpieczona w TUW „TUW” otrzymuje pakiet Assistance, który umożliwia szybki dostęp do fachowej pomocy: medycznej, prawnej oraz IT. Niezaprzeczalnym atutem tego pakietu jest również możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

E-szkoła – jakie to proste

Umowę ubezpieczenia NNW „Bezpieczna Szkoła” można zawrzeć u agentów i w placówkach terenowych TUW „TUW”, jak również on-line –  szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu. Dzięki elektronicznemu formularzowi można zrobić to w trzech prostych krokach.

Szczegóły oferty >>

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.