Zmiany w Zarządzie TUW „TUW”

1 lipca 2024
post-image

Z dniem 30 czerwca 2024 r. Pani Agnieszka Rózga, dotychczasowa Wiceprezes Zarządu TUW „TUW”, przestała sprawować swoją funkcję.

W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu, pracowników TUW „TUW” i całej TUW-owskiej społeczności składamy podziękowania Pani Agnieszce Rózdze za jej nieoceniony wkład w tworzenie i rozwój naszego Towarzystwa, jak również za osobiste zaangażowanie w proces odtworzenia zapomnianych ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Jej profesjonalizm i wizja strategiczna przyczyniły się do wielu sukcesów i dynamicznego rozwoju TUW „TUW”. Wyrażamy ogromną wdzięczność za 32 lata pracy i za 19 lat, podczas których zasiadała w Zarządzie TUW „TUW”.

Od 1 lipca stanowisko Wiceprezesa Zarządu objął Pan Bartosz Okrasa, związany z rynkiem ubezpieczeniowym od 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Cigna STU,  TU Warta S.A. i TU InterRisk S.A. Od 2019 roku był Członkiem Zarządu i CFO w TUW „TUW”. Wiceprezes Bartosz Okrasa po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie także odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem.