Zaufało nam już 2 miliony Członków

22 kwietnia 2024
post-image

21 kwietnia na stałe zapisze się na kartach historii Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Tego dnia do społeczności „TUW-owskiej” dołączył 2-milionowy Członek. Tyle osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych zaufało nam w trakcie ponad 32 lat działalności.

Nasze Towarzystwo jest najstarszym i najliczniejszym zakładem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Zgodnie z zamysłem jego założycieli, działalność TUW „TUW” wpisuje się w zasady ekonomii społecznej oraz wspiera tendencje samorządowe społeczeństwa.

Stanowimy dobrowolną wspólnotę osób ceniących dobro publiczne, a nie osiąganie zysków – co realizujemy poprzez udzielanie naszym Członkom ochrony ubezpieczeniowej dobrze dopasowanej do ich oczekiwań i potrzeb. Specjalizujemy się przede wszystkim w ubezpieczeniach: rolnych, majątkowych, komunikacyjnych i  finansowych. Co roku zawieramy ok. 4 mln umów ubezpieczenia.

Od początku działalności Towarzystwo funkcjonuje w interesie swoich Członków, którzy wpłacając składki ubezpieczeniowe i składki członkowskie, budują jego kapitał, a przez swój udział we władzach Towarzystwa współdecydują o jego działalności.

W tym szczególnym dniu składamy serdeczne podziękowania naszym Członkom za okazane zaufanie, które inspiruje nas do podejmowania nowych wyzwań.