Władze Towarzystwa i udziałowcy

ZARZĄD

 • Ewa Stachura-Kruszewska – Prezes Zarządu – nadzoruje pion prawny, zgodności, bezpieczeństwa informacji oraz obszary: projektów, audytu i kontroli oraz politykę kadrową.
 • Agnieszka Rózga – Wiceprezes Zarządu jest odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, aktuariat, obszar reasekuracji,  IT i sprawuje nadzór nad ubezpieczeniami rolnymi
 • Jerzy Lenard – Wiceprezes Zarządu – nadzoruje obszary: dystrybucji ubezpieczeń i współpracy z pośrednikami oraz jest odpowiedzialny za promocję, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.
 • Michał Makarczyk –  Członek Zarządu – jest odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód komunikacyjnych, majątkowych i rolnych oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w tym zakresie.
 • Bartosz Okrasa – Członek Zarządu – jest odpowiedzialny za ubezpieczenia finansowe, a także nadzór nad strategią finansową TUW „TUW”, w tym: obszar księgowości oraz controllingu i analiz.

 

RADA NADZORCZA

 • Henryk Dankowiakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Wiesław Szermach – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Marcinkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Magdalena Adamowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Bieniasz – Członek Rady Nadzorczej
 • Kazimierz Paweł Bisek – Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Bobel – Członek Rady Nadzorczej
 • Ks. Szymon Pikus – Członek Rady Nadzorczej
 • Dariusz Szcześniak – Członek Rady Nadzorczej

 

UDZIAŁOWCY

*Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

 • InterRisk TU SA VIG
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
 • Fundacja Akcji Demokratycznej
 • Fundacja Pomocy Społecznej SOS
 • Społeczna Fundacja Solidarności
 • Nasi Ubezpieczeni (1.920.632 członków)