Władze Towarzystwa i udziałowcy

ZARZĄD

 • Jerzy Lenard – Prezes Zarządu
 • Agnieszka Rózga – Wiceprezes Zarządu
 • Bartosz Okrasa – Członek Zarządu
 • Paweł Zylm – Członek Zarządu

 

RADA NADZORCZA

 • Henryk Dankowiakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Wiesław Szermach – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Marcinkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Magdalena Adamowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Bieniasz – Członek Rady Nadzorczej
 • Kazimierz Paweł Bisek – Członek Rady Nadzorczej
 • Marek Bobel – Członek Rady Nadzorczej
 • Ks. Szymon Pikus – Członek Rady Nadzorczej
 • Dariusz Szcześniak – Członek Rady Nadzorczej

 

UDZIAŁOWCY

*Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

 • InterRisk TU SA VIG
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
 • Fundacja Akcji Demokratycznej
 • Fundacja Pomocy Społecznej SOS
 • Społeczna Fundacja Solidarności
 • Nasi Ubezpieczeni (1.979.374)