Władze Towarzystwa i udziałowcy

ZARZĄD

 • Jerzy Lenard – Prezes Zarządu
 • Bartosz Okrasa – Wiceprezes Zarządu
 • Paweł Zylm – Członek Zarządu

 

RADA NADZORCZA

 • Henryk Dankowiakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Wiesław Szermach – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Marcinkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Magdalena Adamowicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Bieniasz – Członek Rady Nadzorczej
 • Kazimierz Paweł Bisek – Członek Rady Nadzorczej
 • Ryszard Kierzek – Członek Rady Nadzorczej
 • Ks. Szymon Pikus – Członek Rady Nadzorczej
 • Dariusz Szcześniak – Członek Rady Nadzorczej

 

UDZIAŁOWCY

 • InterRisk TU SA VIG
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
 • Fundacja Akcji Demokratycznej
 • Fundacja Pomocy Społecznej SOS
 • Społeczna Fundacja Solidarności
 • Nasi Ubezpieczeni (2.000.214 – stan na 21.04.2024 r.)