Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych

22 marca 2022
post-image

Od 18 marca TUW „TUW” rozpoczął wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa (dopłata do 65% składki). Tradycyjnie oferujemy ubezpieczenia wszystkich 12 rodzajów upraw wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, których dotyczy także obowiązek ubezpieczenia minimum 50% ich powierzchni od co najmniej jednego z ryzyk: gradu, przymrozków wiosennych, suszy i powodzi (w okresie jesiennym także od ujemnych skutków przezimowania). Aktualną ofertę, zgodnie z potrzebami naszych Członków, wzbogaciliśmy o kolejny nowy wariant „GP” (grad i powódź), dzięki czemu w wiosennym sezonie oferujemy już 15 atrakcyjnych wariantów ubezpieczenia, obejmujących wszystkie dziewięć „wiosennych” ryzyk: gradu, przymrozków wiosennych, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny. Co istotne, ubezpieczenie upraw w każdym z tych wariantów umożliwia spełnienie ww. obowiązku ubezpieczenia, a w skład tych wariantów wchodzą zarówno pojedyncze (obowiązkowe) ryzyka, jak i np. pakiet wszystkich 9. ww. ryzyk (wariant Pełny Plus). Zakres ubezpieczenia upraw rolnych, zdefiniowany w ww. ustawie,  można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie upraw od ryzyka ognia, a także od szkód wynoszących co najmniej 8% ubytku plonu (ustawa określa ten próg, zwany franszyzą integralną, na poziomie 10%). Podobnie jak w latach poprzednich, TUW „TUW” gwarantuje także ochronę upraw zbóż od skutków wylegania, gwarantując wypłatę odszkodowania na poziomie 15% sumy ubezpieczenia. W przypadku szkód, które wystąpiły tylko na części pola, ww. wskazane poziomy franszyzy integralnej (8% lub 10%) TUW „TUW” odnosi tylko do tej uszkodzonej części pola, a nie do jego całej powierzchni, co gwarantuje naszym Członkom realną ochronę ubezpieczonych upraw rolnych, adekwatną do rzeczywistych strat plonu.

TUW „TUW” umożliwia także:

  • zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych przed ich wysiewem lub wysadzeniem, co gwarantuje faktyczną ochronę ubezpieczeniową upraw (mijający okres 14-dniowej karencji) od chwili rozpoczęcia ich wegetacji, co jest bardzo istotne zwłaszcza w ryzyku przymrozków wiosennych;
  • doubezpieczenie (od ryzyk wiosennych) w zakresie znacznego wzrostu wartości ozimych upraw rolnych, ubezpieczonych już w okresie jesiennym, zapewniając w ten sposób realną ochronę tych upraw do pełnej ich aktualnej wartości rynkowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.