Wiosenna kampania ubezpieczenia upraw w TUW „TUW”

16 marca 2023
post-image

Wiosenna pogoda sprzyja rozpoczęciu wegetacji oziminom oraz daje możliwość rozpoczęcia prac polowych pod uprawy roślin jarych, dlatego warto już teraz pomyśleć o ubezpieczeniu swoich upraw od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Od 17 marca 2023 r. TUW „TUW” rozpoczyna wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa nawet do 65% składki. Tradycyjnie oferujemy ubezpieczenia wszystkich  rodzajów upraw wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Oferta TUW „TUW” zawiera ponad 30 wariantów ubezpieczenia, obejmujących jedno lub kilka ryzyk, w tym 3 nowe warianty. Dzięki temu każdy producent rolny  może wybrać zakres ubezpieczenia upraw rolnych najbardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Zakres ubezpieczenia upraw rolnych zdefiniowany w ww. ustawie  można dodatkowo rozszerzyć o:

  • ubezpieczenie od ryzyka ognia zawierającego dodatkowo w przypadku zbóż ubezpieczenie słomy,
  • możliwość rozszerzenia ryzyka deszczu nawalnego o szkody całkowite powstałe na skutek zastoisk wodnych,
  • szkody wynoszących co najmniej 8% ubytku plonu.

Podobnie jak w latach poprzednich oferta TUW „TUW” umożliwia także:

  • ochronę upraw zbóż od skutków wylegania,
  • stałą cenę przyjętą w umowie ubezpieczenia przy ustalaniu odszkodowania (dotyczy zakresu ryzyk dotowanych),
  • zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych przed ich wysiewem lub wysadzeniem,
  • dokupienie ryzyk wiosennych do umów zawartych na jesieni 2022 r.,
  • dogodny system płatności składki.

TUW „TUW” angażuje się również w działania zmierzające do niwelowania zachodzących w naszym otoczeniu zmian klimatycznych. Zmiany te mają również wpływ na ekosystem odpowiadający
za zapylanie roślin. Dlatego TUW „TUW”, pragnąc przyczynić się do ratowania tak ważnych owadów zapylających, uruchomiło akcję „Zasiane dobro wróci do Ciebie”, w ramach której producenci rolni, którzy skorzystają z wiosennej oferty ubezpieczenia upraw w TUW „TUW”,  otrzymają mieszankę roślin miododajnych.