Walne Zgromadzenie TUW „TUW”

29 czerwca 2022
post-image

27 czerwca 2022 roku w Warszawie w hotelu Puławska Residence odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok, które zostały jednogłośnie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2021 roku. Kapitał TUW „TUW”, decyzją Rad Związków Wzajemności Członkowskiej, został także zasilony z nadwyżek wypracowanych przez związki w 2021 roku

Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Z okazji 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia czekała słodka niespodzianka w postaci jubileuszowego tortu.

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu TUW „TUW” dziękujemy członkom, przedstawicielom Kurii Udziałowej i Kurii Związkowej za udział w Walnym Zgromadzeniu.