Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

27 czerwca 2023
post-image

26 czerwca 2023 roku w hotelu Puławska Residence w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się i jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. Podjęto także uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2022 roku. Ponadto uczestnicy Walnego Zgromadzenia udzielili absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Na zakończenie spotkania przedstawiciel ZWC „Gospodarz” złożył podziękowania dla TUW „TUW” za wsparcie budowy pomnika Wincentego Witosa, który 18 czerwca br. został odsłonięty w parku miejskim w Błaszkach.

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu TUW „TUW” dziękujemy członkom, przedstawicielom Kurii Udziałowej i Kurii Związkowej za udział w Walnym Zgromadzeniu.