Ubezpieczenie NNW dla kierowców i pasażerów

6 maja 2024
post-image

W 2023 roku do jednostek policji zgłoszono ok. 21 tys. wypadków drogowych, w wyniku których ponad 26 tys. osób zostało rannych lub poniosło śmierć. Doszło też do ok. 366 tys. kolizji drogowych – liczba ta wzrosła o 3725 w porównaniu do 2022 roku. Tak alarmujące statystyki przemawiają do wyobraźni i skłaniają do wcześniejszego zabezpieczenia się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji na drodze i skorzystania z przemyślanej ochrony ubezpieczeniowej.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów pojazdu. To rodzaj nieobowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej umożliwiającej wypłatę odszkodowania, gdy dojdzie do wypadku, na skutek którego kierowca lub pasażerowie zostaną poważnie ranni, doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniosą śmierć.

Oferta ubezpieczenia w TUW „TUW” przewiduje zwrot kosztów leczenia związanych m.in. z:

  • transportem osoby ubezpieczonej z miejsca wypadku do szpitala,
  • udzieleniem doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
  • pobytem w szpitalu, wykonaniem zabiegów,
  • przeprowadzeniem operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych).

Możliwe jest także uzyskanie zwrotu kosztów rehabilitacji oraz nabycia niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i sprzętu ortopedycznego przepisanego przez lekarza.

Konsekwencje trudnych sytuacji

Umowa ubezpieczenia NNW obejmuje ryzyko wystąpienia szkody kierowcy i/lub pasażera jako konsekwencji różnych i niejednokrotnie trudnych sytuacji, które mogą zdarzyć się nie tylko w trakcie jazdy, ale też przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadowywaniu lub rozładowywaniu, jak również podczas naprawy samochodu lub motocykla w trakcie podróży. Osoba ubezpieczona może również liczyć na wypłatę odszkodowania, jeśli dojdzie do upadku pojazdu, jego pożaru lub wybuchu.

TUW „TUW” wprowadziło możliwość wyboru nowych wysokości sumy ubezpieczenia NNW, co oznacza, że poszkodowani pasażerowie mogą liczyć na finansowe wsparcie, które wynosi od 5 tys. zł do 100 tys. zł, a kierowcy nawet do 400 tys. zł.

Ochrona ubezpieczenia NNW oferowana przez TUW „TUW” kierowcom i pasażerom obowiązuje na terenie Polski i wszystkich państw Unii Europejskiej.

[1] Dane pochodzą z raportu rocznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.