TUW „TUW” w Konkursie UFG

1 sierpnia 2023

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zajęło pierwsze miejsce w  Konkursie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszych likwidatorów szkód komunikacyjnych, w kategorii zespołowej zakładów ubezpieczeń o małym wolumenie szkód.

Celem konkursu było promowanie najwyższych standardów likwidacji szkód w mieniu na rzecz UFG. Brały w nim udział  zakłady ubezpieczeń współpracujące z UFG przy likwidacji szkód rzeczowych, wyrządzonych przez niezidentyfikowanych sprawców lub prowadzących pojazd bez ubezpieczenia OC ppm. Po uwagę brano: średni czas likwidacji szkody, liczony od momentu zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń do momentu przekazania sprawy do UFG, liczbę odmów kompetencyjnych i procentowy udział reklamacji, jakie wpłynęły do UFG.

Pracownik Towarzystwa zajmujący się likwidacją szkód zdobył 3. miejsce w  kategorii indywidualnej konkursu.

TUW „TUW” w rankingu zakładów ubezpieczeń za rok 2022, który dotyczył jakości danych przekazywanych do UFG, zajął 1. miejsce w grupie zakładów ubezpieczeń o średnim wolumenie przekazywanych rekordów.