TUW „TUW” rozpoczyna jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych

2 września 2022
post-image

Powoli nadchodzi jesień. Kończy się okres zbioru upraw i rozpoczyna się okres prac polowych związanych z zasiewami upraw ozimych. Warto zatem pomyśleć o  ich ubezpieczeniu przed ryzykiem związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jakie z coraz większą częstotliwością występują na terenie naszego kraju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z dniem 2 września 2022 roku rozpoczęło kampanię zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych.

TUW „TUW” tradycyjnie w swojej jesiennej ofercie ubezpieczenia upraw rolnych oferuje możliwość ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa w wariantach najczęściej wybieranych przez rolników, tj. zawierających trzy podstawowe ryzyka: gradu, przymrozków wiosennych i ujemnych skutków przezimowania (opcje: pojedynczo lub w pakietach), jak i w znacznie „bogatszych” wariantach ubezpieczenia, np. uzupełnionych o ryzyka powodzi, suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, czy też obsunięcia się ziemi i lawiny.

Warto zaznaczyć, iż w ofercie Towarzystwa, ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania znajdują się warianty z różnym poziomem odpowiedzialności za szkody,
od najtańszych – na poziomie 15% wartości sumy ubezpieczenia, poprzez 18%-ową wartość, do najbardziej popularnych – z 25%-ową odpowiedzialnością.

W uprawach rolnych ubezpieczanych w trzech najbardziej popularnych ryzykach (grad, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania) rolnik może rozszerzyć wybrany wariant ubezpieczenia, aby obejmował on także  odpowiedzialność TUW „TUW” za szkody na poziomie już od 8% ubytku plonu, czyli poniżej 10% poziomu określonego w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r.  o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowe korzyści, płynące z zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych w Towarzystwie,  to przede wszystkim:

  • stała cena jednostkowa ubezpieczonego plonu przez cały okres ubezpieczenia,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko ognia,
  • zniesiony w wielu wariantach ubezpieczenia udział własny w szkodzie, a w pozostałych możliwość jego wykupienia,
  • elastyczny system płatności składki,
  • przejrzysty system likwidacji szkód, oparty na doświadczonych likwidatorach.

Wystarczy jedna chwila, w której niesprzyjające warunki pogodowe mogą zniszczyć efekty ciężkiej pracy rolnika i pozbawić go dochodów. Dlatego uwzględniając to ryzyko warto przygotować się na taką ewentualność i skorzystać z oferty ubezpieczeniowej TUW „TUW” w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych.

TUW  „TUW” w tym roku obchodzi Jubileusz 30-lecia, a w programie ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa uczestniczy od początku swojej działalności. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie dystrybucji ubezpieczeń upraw, jak również likwidacji szkód. Ponadto dysponuje rozbudowaną siecią agencyjną oraz licznymi placówkami terenowymi. Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi przedstawicielami na terenie całego kraju, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.