Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” uruchomiło Portal Rolnika

17 lutego 2023
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” uruchomiło na swojej stronie internetowej – Portal Rolnika – miejsce w którym można zapoznać się z ciekawymi artykułami poświęconymi rolnictwu oraz z informacjami o ofercie ubezpieczeniowej.

Adresatami Portalu Rolnika są zarówno członkowie Towarzystwa jak również inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką rolniczą.

Funkcjonalności Portalu Rolnika będą systematycznie  rozwijane, a zamieszczane treści aktualizowane. TUW „TUW” liczy, że będzie to przestrzeń do wymiany  doświadczeń i obserwacji rozwoju kierunków nowoczesnego rolnictwa, a także do prezentacji lokalnych inicjatyw, których celem jest kultywowanie tradycji polskiej wsi.

Kalendarz najważniejszych wydarzeń dla rolników umożliwia integrację  z indywidualnym kalendarzem użytkownika.