Szkody masowe

11 marca 2022
post-image

W związku z porywistym wiatrem utrzymującym się na terenie całego kraju, który powoduje dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych naszych Członków, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” uruchomiło procedury dotyczące szkód masowych w celu sprawnego udzielenia realnej pomocy poszkodowanym poprzez szybką wypłatę kwot bezspornych i zaliczek.

Informujemy, że proste szkody będą wypłacane na podstawie dostarczonych przez poszkodowanych zdjęć i dokumentacji, a w przypadku znacznych szkód, w których konieczne jest wykonanie oględzin, TUW „TUW” dokłada wszelkich starań, aby na miejsce zdarzenia jak najszybciej dotarli rzeczoznawcy mobilni.

Przypominamy, że w przypadku szkód powstałych na skutek niekorzystnych działań atmosferycznych w ubezpieczonych budynkach, TUW „TUW” zgodnie z obowiązującymi regulacjami refunduje poniesione koszty związane z zapobieganiem powiększaniu strat jak np. wypompowanie wody czy zabezpieczenie uszkodzeń folią. W przypadku konieczności uprzątnięcia posesji prosimy, aby uszkodzone i zniszczone przedmioty pozostawić w jednym miejscu w celu okazania likwidatorowi podczas oględzin. Bardzo pomocne przy szacowaniu szkód mogą okazać się także zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu fotograficznego lub telefonu.

Szkody można zgłaszać za pośrednictwem:

  • internetowego formularza zgłoszenia szkody dostępnego w zakładce „Zgłoś szkodę” pod linkiem https://zgloszenie-szkody.tuw.pl;
  • infolinii pod numerem 22 545 39 50;
  • jednostek terenowych TUW „TUW” (numery telefonów i adresy e-mail znajdują się w zakładce „Kontakt”);
  • Agentów współpracujących z TUW „TUW”.