Samolikwidacja szkód majątkowych w TUW „TUW”

29 maja 2023

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło  na początku maja nową usługę – samolikwidację prostych szkód majątkowych w mieniu, która upraszcza i znacząco przyspiesza obsługę szkód spowodowanych m.in. zalaniem mieszkania/domu, uszkodzeniem elementów zewnętrznych nieruchomości (np. dachu, elewacji), a nawet ogrodzeń.

 

Dzięki dedykowanej aplikacji, do której dostęp jest przekazywany przez TUW „TUW” drogą mailową bądź SMS-em, poszkodowany ma możliwość wskazania zakresu powstałej szkody, załączenia dokumentacji i zdjęć, a także uzyskania informacji o wysokości odszkodowania. W przypadku akceptacji wskazanej przez system kwoty i pozytywnej weryfikacji przez opiekuna szkody, poszkodowany w krótkim czasie uzyskuje należne odszkodowanie.