Rozpoczęcie jesiennego sezonu ubezpieczeń upraw rolnych

7 września 2023
post-image

Jesień to czas, kiedy w leniwych promieniach słońca dojrzewają kasztany, w parkach i ogrodach dominują złote i brązowe barwy, a w powietrzu rozchodzi się aromatyczny zapach kremowej zupy z dyni. Jest to też szczególny okres dla rolników, wypełniony intensywnymi pracami polowymi. Trwają wtedy zbiory ziemniaków, buraków cukrowych, marchwi, pietruszki, kukurydzy oraz siew upraw ozimych.

W tym czasie rolnicy zaczynają przygotowywać się do zimy, a także planować kolejny sezon. To dobry moment na podjęcie decyzji o ubezpieczeniu upraw ozimych przed ryzykiem związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które z roku na rok coraz częściej występują na terenie naszego kraju. Szczególnie niebezpieczne dla roślin (głównie dla rzepaku) są wysokie temperatury panujące zimą, które mogą spowodować rozhartowanie roślin. Ma to wpływ na zwiększenie ich podatności na wymarzanie, gdy po ich rozhartowaniu wystąpią ujemne temperatury.

Robi się gorąco

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń, w ciągu ostatnich 40 lat straty poniesione z powodu zmian klimatu w Polsce są ogromne. Oszacowano je na około 70 miliardów złotych. Według informacji zawartych w raporcie PIU, wzrost globalnej temperatury o 2°C do 2050 roku – to najbardziej prawdopodobny scenariusz klimatyczny, który na świecie spowoduje m.in. rekordowe temperatury powietrza. Wtedy zwiększy się również intensywność parowania, co doprowadzi do zaburzeń w gospodarce wodnej. Zmiany te szczególnie odczuje rolnictwo. Szacuje się, że światowe plony kukurydzy i soi mogą zmniejszyć się o ok. 5% w drugiej połowie XXI wieku[1].

Zadbaj o uprawy razem z TUW-em

W jesiennej ofercie TUW „TUW” nie może zabraknąć ochrony ubezpieczeniowej obejmującej uprawy rolne – nie tylko ozime zboża i rzepak, ale i rzepik, warzywa ozime, nasadzenia: drzew i krzewów owocowych, a także truskawek.

W tym roku dostępnych jest aż 25 wariantów ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa, a także 17 możliwości rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. W TUW „TUW” proponujemy również profesjonalne doradztwo agentów, którzy nierzadko również sami są rolnikami i mogą pomóc w doborze optymalnego zakresu ubezpieczenia.

Szczególnie popularne wśród rolników warianty ubezpieczenia zawierają trzy podstawowe ryzyka: gradu, przymrozków wiosennych i ujemnych skutków przezimowania. Dostępne są też znacznie bardziej rozbudowane warianty ubezpieczenia, np. uzupełnione o ryzyka powodzi, suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna czy też obsunięcia się ziemi i lawiny.

Ubezpieczenie w TUW „TUW” można również rozszerzyć o ochronę roślin, które mogą ulec wygniciu na skutek wody stagnującej po deszczu nawalnym. Warto podkreślić, że ubezpieczając zboża od ryzyka ognia, chronimy nie tylko plon główny (ziarno), ale także słomę.

Już w marcu

Wśród nowości w jesiennej ofercie ubezpieczenia TUW „TUW” wprowadziło możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową ozimych upraw zbóż, rzepaku i rzepiku od ryzyka przymrozków wiosennych już od 21 marca, zapewniając ochronę ozimin od bardzo wczesnych przymrozków, występujących jeszcze przed ustawowym terminem ochrony od ryzyka przymrozków wiosennych (przed 15 kwietnia).

Tradycyjnie TUW „TUW” proponuje ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania w wariantach z różnym poziomem odpowiedzialności za szkody. Od najtańszych – na poziomie 15% wartości sumy ubezpieczenia, poprzez 18%-ową wartość, do najbardziej popularnych –  z 25%-ową odpowiedzialnością.

Dodatkowe korzyści, które płyną z zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” to:

  • stała cena jednostkowa ubezpieczonego plonu przez cały okres ubezpieczenia (za wyjątkiem ubezpieczeń owoców, ziemniaków i warzyw gruntowych oraz upraw od ryzyka ognia);
  • elastyczny system płatności składki;
  • zniesiony w wielu wariantach ubezpieczenia udział własny w szkodzie, a w pozostałych możliwość jego wykupienia;
  • przejrzysty system likwidacji szkód.

 

[1] „Klimat rosnących strat. Rola ubezpieczeń w ochronie klimatu i w transformacji energetycznej”, raport opracowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń i firmę EY, Warszawa 2023 r., s. 12.

Materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.