Prezes Zarządu TUW „TUW”

16 maja 2023

Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, uchwałą z dnia 15 maja 2023 r. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Jerzego Lenarda. Do czasu wydania zgody przez organ nadzoru na powołanie, Jerzy Lenard wykonuje dotychczasowy mandat Wiceprezesa Zarządu.

Jerzy Lenard jest doktorem nauk ekonomicznych. Od blisko 30 lat jest związany z rynkiem finansowym i ubezpieczeniami. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w: TU „Tuk” S.A. (Wiceprezes Zarządu), PTE Kredyt Bank S.A. (Wiceprezes Zarządu) , TUW „TUZ” (Dyrektor Ekonomiczny), Avanssur S. A. Oddział w Polsce (Ekspert ds. Ubezpieczeń). W TUW „TUW” pracuje od 2012 r. – początkowo na stanowisku Dyrektora Biura Audytu, Dyrektora Biura Finansowo – Księgowego, a od czerwca 2015 r. zasiada w Zarządzie Towarzystwa. Ostatnio nadzorował obszary: dystrybucji ubezpieczeń i współpracy z pośrednikami oraz był odpowiedzialny za promocję, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Aktywnie angażował się także we współpracę Towarzystwa ze środowiskami rolniczymi, samorządowymi i kościelnymi. Od kilku lat jest członkiem Rady Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jerzy Lenard dziękując za zaufanie jakie obdarzyli go Członkowie Rady Nadzorczej TUW „TUW” stwierdził: „Ponad 30-letnia historia naszego Towarzystwa wskazuje, że kluczem do zbudowania i umacniania jego pozycji na rynku ubezpieczeniowym są ludzie, którzy zaufali idei wzajemności ubezpieczeniowej w szczególności: pracownicy, współpracownicy, partnerzy, pośrednicy ubezpieczeniowi i działacze związani ze związkami wzajemności członkowskiej. Jestem przekonany, że przed nami kolejne lata dobrej współpracy, opartej na wzajemnym wsparciu, zaufaniu i życzliwości, które będą źródłem satysfakcji i dalszego rozwoju naszego Towarzystwa.”