Pożegnanie Ewy Stachury-Kruszewskiej

28 kwietnia 2023
post-image

Z głębokim bólem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ewy Stachury-Kruszewskiej – Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Odeszła od nas Osoba wielkiego formatu, która zapisała piękne karty historii zarówno naszego Towarzystwa jak i wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce.

Ewa Stachura-Kruszewska była absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, adwokatem, radcą prawnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała piastując stanowiska kierownicze w pionach prawnych PLL LOT i TUiR Warta S.A. Z naszym Towarzystwem była związana od 1995 roku. Początkowo pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 2008 roku Prezesa Zarządu. Przez szereg lat była członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Za swoje osiągnięcia na rzecz rozwoju ubezpieczeń odznaczona  Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń odznaką „Za zasługi dla Ubezpieczeń”.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” straciło wartościowego, doświadczonego i prężnie działającego lidera. W naszej pamięci pozostanie jako osoba, która z poświęceniem oddawała się pracy zawodowej, niezwykle zaangażowana w rozwój naszego Towarzystwa i inicjatorka wielu przedsięwzięć, które przyczyniały się do umacniania jego pozycji na rynku ubezpieczeniowym.

Ewa Stachura-Kruszewska szczególną wagę przywiązywała do budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku z naszymi członkami, pośrednikami, partnerami i współpracownikami. Wykazywała dużo empatii i zainteresowania losem ludzi, których spotykała na drodze swojego życia. Pracownicy Towarzystwa, wśród których cieszyła się ogromnym szacunkiem
i zaufaniem, niewątpliwie zapamiętają Panią Prezes jako życzliwą osobę, która angażowała się w ich problemy, zabiegała o sprawy drobne i ważne, potrafiła wysłuchać, a także wesprzeć w trudnych chwilach. Jej postawa prezentowana wobec pracowników i współpracowników była i będzie dla nas wzorem do budowania zawodowych relacji.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wieloletnia praca Prezes Ewy Stachury-Kruszewskiej będzie jeszcze przez długie lata przynosić obfite owoce i dobro dla rozwoju zarówno naszego Towarzystwa jak i wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce.

W tych trudnych chwilach, w imieniu całej TUW-owskiej społeczności wyrazy współczucia Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 8 maja o godzinie 11.00, w Warszawie na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej 42.