Pomoc Ukrainie

11 marca 2022
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” aktywnie włącza się w pomoc Ukrainie.

W tym celu przekazane zostały już środki finansowe na zakup sprzętu niezbędnego do niesienia pomocy przez służby ukraińskie poszkodowanym w wyniku działań wojennych oraz dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce w celu wsparcia dla podopiecznych SOS oraz opuszczonych dzieci z domów dziecka na Ukrainie.

Woluntariusze zostali zaopatrzeni przez TUW „TUW’ w koce termiczne, które są przekazywane uchodźcom czekającym na granicy naszego kraju. Zaopatrzyliśmy także w środki higieny osobistej przygraniczne punkty obsługi.

We współpracy ze Związkami Wzajemności Członkowskiej przekazano środki finansowe Centrum Administracji Pieczy Zastępczej w Łodzi na doposażenie budynku Domu Dziecka nr 1, który przyjął grupę sierot z Ukrainy, a także zakupiono latarki czołówki dla mieszkańców Ukrainy.

Ponadto TUW „TUW” bezskładkowo rozszerzył ochronę ubezpieczeniową w zakresie NNW dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych objętych ubezpieczeniem grupowym „Bezpieczna Szkoła”. Pojazdy jednostek samorządów terytorialnych i służb ratowniczych oraz organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy w Ukrainie, które są ubezpieczone w TUW „TUW” w zakresie OC ppm mogą skorzystać z ubezpieczenia „Zielona Karta” za symboliczną złotówkę.

Godny podkreślenia jest fakt, że poza działaniami realizowanymi przez TUW „TUW” w akcję pomocy Ukrainie zaangażowali się także jego pracownicy. W ramach akcji „Tuwiaki Pomagają” zorganizowali zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy (m.in. latarki, materiały opatrunkowe, powerbanki, koce śpiwory), które już dotarły do mieszkańców pogrążonej w wojnie Ukrainy.