Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu internetowego www.tuw.pl

 1. Definicje
  • Administrator – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa
  • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.tuw.pl
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu
  • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań marketingowych usług i produktów własnych.
  • w celach statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pliki cookies
  • Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
Niezbędne

 

Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

 

Nazwa Dostawca Cel Data ważności
_ga Google Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez odwiedzającego z witryny internetowej. 2 lata
_gid Google Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania przez odwiedzającego z witryny internetowej. 1 dzień
test_cookie Google Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 1 dzień
Marketingowe
Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
Nazwa Dostawca Cel Data ważności
_gcl_au Google Tag Manager Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklam we wszystkich witrynach internetowych wykorzystujących te usługi. 3 miesiące
IDE Google Używany przez Google DoubleClick do rejestracji i raportowania działań użytkownika witryny internetowej po wyświetleniu lub kliknięciu reklamy reklamodawcy, w celu pomiaru efektywności reklamy i prezentowania ukierunkowanych reklam użytkownikowi. 1 rok
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika przy wyświetlaniu stron zawierających filmy YouTube. 6 miesięcy
YSC YouTube Rejestruje unikatowy identyfikator na potrzeby statystyk dotyczących filmów YouTube obejrzanych przez użytkownika. Sesja
yt.innertube YouTube Rejestruje unikatowy identyfikator na potrzeby statystyk dotyczących filmów YouTube obejrzanych przez użytkownika. Stałe
yt-remote-# YouTube Przechowuje preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego filmu YouTube. Sesja
Statystyczne

 

 

 

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

 

Nazwa Dostawca Cel Data ważności
_dc_gtm_UA-# Google Tag Manager Używany przez Google Tag Manager do kontrolowania ładowania znacznika skryptu Google Analytics. Sesja

 

 1. Zarządzanie ustawieniami cookies
 1. Okres przetwarzania Danych osobowych
  • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 2. Uprawnienia Użytkownika
  • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  • W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności CookieYes udostępnianej w Serwisie.
  • Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 3. Odbiorcy danych
  • W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
  • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Dane kontaktowe
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@tuw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
 6. Zmiany Polityki prywatności
  • Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 28 lutego 2022 r.